expansion till ett betydande bolag
1972-82

Mot nya utmaningar

1972

Camfil såg tidigt tidens tecken och tänkte och agerade på ett visionärt sätt. Det beror på att kvalitet, energieffektivitet och en lång livslängd är i fokus för filterutvecklingen - en nyhet på marknaden. Gösta Larson etablerade ett nytt dotterbolag varje år 1972-1976, byggde företagen från grunden och började i Danmark. Som ett resultat av tillväxten kunde Camfil berätta om kundens nytta av att avsevärt minska driftskostnaden. Ett allsidigt kännetecken som fortfarande gäller. 

1975

Den globala efterfrågan på Hi-Flo påsfilter ökar stadigt. Huvudtillverkningen av filtren var fortfarande i USA, och de långa leveranstiderna för den europeiska marknaden var oacceptabla för ledningsgruppen. En tillverkningsanläggning för påsfilter byggdes i Trosa. Förutom snabbare leveranser var det nu också möjligt att på individuell basis svara på frågor om ramdimensioner, antal påsar, påsdjup och filterklass. 

1981

Fler och fler företag ville använda de energieffektiva påsfiltren från Camfil. Camfil svarade genom att öppna en annan produktionsanläggning i Unterägeri, Schweiz. Trosa, Reinfeld och Unterägeri var de tre produktionsanläggningarna som levererade pås- och Absolutfilter till marknaden.