Grundande, uppbyggnad och banbrytande faser
Där det började

I takt med tiden

1963

Allt började med ett uppdrag att skydda människor mot dålig luft. I Sverige krävdes högkvalitativa luftfilter för de planerade kärnkraftverken, med det fanns inga tillgängliga i Europa med den kvalitetsnivån som krävdes av forskningscentret i Studsvik. Därför bad man Gösta Larson, som arbetade för ett mindre ventilationsföretag att finna en lösning och de vände sig till Cambridge Filter Corporation i USA. Tillsammans med Cambridge Filter kunde Gösta Larson möta de strikta kraven, och Camfil AB grundades. 

1966

Försäljningen i Norden växte och en exportförsäljningsorganisation bildades 1966 för att öka försäljningen till exportmarknaderna i Europa. När försäljningsvolymerna ökade bildade Camfil ett dotterbolag i Tyskland och utökade företaget genom att arbeta via agenter i Schweiz. 

1968

Relevansen och efterfrågan på luftfilter ökade kontinuerligt och under sommaren 1968 flyttade Camfil till en ny fabrik i Trosa, Sverige. 

1969

År 1969 togs beslutet att egen produktion i Tyskland och den gamla lagerfabriken i Reinfeld erbjöd tillräckligt med utrymme för att bygga upp produktionen av Airosolve och Absolute-filter 1970. Agenten i Schweiz förvärvades och Camfil etablerade sitt andra dotterbolag med många fler så skulle komma att bli etablerade. 

1970

Camfil blev det första luftfiltreringsbolaget i Europa som investerar i en egen testrig.