stoftavskiljning
Industriella damm-, dim-, och rökavskiljare.

Stoftavskiljning

Branschledare i damm-, dim-, och rökavskiljare.

Camfil APC är verksamma i Nordamerika, Europa och Asien. Vårt mål är att designa, tillverka och leverera ett komplett sortiment av damm-, dim-, och rökavskiljare för att rengöra fabriker, skolor, företag med mera.  Detta gör arbetsmiljön säkrare och samtidigt mer produktiv och hållbar. Vår utrustning används i metallbearbetning, farmaceutisk bearbetning, gruvdrift, livsmedelsförädling, kemisk bearbetning och många andra industrier. 

Våra moderna damm-, dim-, och rökavskiljare kommer med pålitlig service, support och årtionden av beprövad erfarenhet. 

FÖRDELARNA MED DAMM-, DIMM-, OCH RÖKSERIEN 

Dessa avskiljare hjälper kunderna att förhindra säkerhetsrisker och hälsoproblem orsakade av damm, rök, och dimma samt explosioner och bränder. Utrustningen gör det också möjligt för företagen att uppfylla myndigheters luftkvalitetskrav både innanför och innanför fabriker. 

Andra fördelar med våra damm-, dim-, och rökavskiljare är att minimera halkolyckor, fall och synliga problem som orsakas av olägligt damm och dimma på arbetsplatsen. Damm-, och dimavskiljare minskar personalens obehag från allergener som finns i processer och skyddar värdefull utrusning från föroreningar. 

Air Polution Control - Crushing plant

Våra produkter arbetar hårt för att du ska ha lättare att andas 

Camfil APC är en välkänd tillverkare av stoftsavskiljare, oljedimavskiljare och emulsionsdämpare, våtskrubbare och tillbehör som kompletterar vårt flaggskeppssystem Gold Series® patron-damm-, och rökavskiljare. Dessa produkter inkluderar Handte Vortex våtsrubber. 

Vi erbjuder även HemiPleat®-serien stoftavskiljarfilter med låg energiförbrukning och lång livslängd. HemiPleat veckade filter eller filter veckade med HemiPleat-teknologi håller längre och körs med lägre energiförbrukning för både Farr Gold Series och konkurrenters avskiljare.