Trygg på skolen: Luftrensere beskytter elevenes helse

Hvert år tilbringer barn hundrevis av timer i klasserommet med læring og og utvikling. Men, vet du at luftforurensning kan forstyrrer denne utviklingen, særlig blant yngre barn?

Luftforurensning kommer hovedsakelig fra utendørs kilder som svevestøv (PM1) og nitrogenoksid (NOX) fra bileksos, og skoler i områder med mye trafikk er spesielt utsatt. En annen type luftforurensning er flyktige organiske forbindelser (VOC), som kan komme fra byggematerialer, rengjøringsmidler eller stoffer som finnes på skoler, og i enkelte typer maling. 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) finnes det ikke noe "trygt" eksponeringsnivå for VOC. Den skadelige luften trenger rett gjennom veggene i bygningen, og de organiske miljøgiftene kommer inn i klasserommene gjennom åpne vinduer og dører. Forholdene på skolene våre har endret seg drastisk siden utbruddet av covid-19, og mange skoler kan nå utføre fjernundervisning digitalt. Men, under normale forhold er barna hovedsakelig fortsatt fysisk til stede på skolen. Og da er det viktig at de arbeider, lærer og leker i lokaler med ren luft.

Hvorfor er yngre barn mer følsommer for luftforurensning?

Immunsystemet til små barn er i stadig utvikling, og lungene deres er fortsatt i vekst. Hver gang et barn trekker pusten, tar det inn mer luft per kroppsvektenhet enn en voksen. I det lange løp betyr det at hvis luften er giftig, puster barn også inn mye mer gift per kroppsvekt enn voksne.

Denne påvirkningen setter i gang en kjedereaksjon med andre kritiske aspekter av barns liv. Hvis barn blir syke, går de glipp av viktig skoletid og risikerer å sakke akterut i utdanningen og - like viktig - i sin egen utvikling.

Kilde: UNICEF (Danger in the air)

Løsningen på dårlig inneklima i skolene:

Foruten eksponeringen for eksos fra biler er skoler spesielt utsatt fordi inneluftkvaliteten ofte er dårligere i eldre bygninger. Noen av disse kan avgi radon, en fargeløs gass som dannes naturlig av giftig jord og asbestdamp, og som er sterkt forbundet med lungeproblemer og kreft.

Med tanke på at konsentrasjonen av enkelte forurensende stoffer innendørs i eldre bygninger kan være 50 ganger høyere enn utendørs, er det viktig at alle skoler legger til rette for å beskytte elever og ansatte. (Les mer om luftforurensning her)

Det er viktig å merke seg at ventilasjon eller luftsirkulasjon med åpne vinduer i klasserommet ikke er nok. For å redusere smitterisikoen i klasserommet må det installeres stasjonære luftrensere med høyeffektive filter. Camfils luftrensere i City-serien bidrar til å redusere risikoen for luftbåren virussmitte. Våre luftrensere er designet for økt utveksling av luft, og de har svært høy filtreringseffektivitet. Patogener i aerosoler fanges opp av Camfils høyeffektive H14 HEPA-luftfilter, som har en effektivitet på 99,995 % ved filtrering av forurensninger som submikronpartikler (for eksempel COVID-19-viruset). Filtrene fjerner partikler fra 0,06 til 0,1 μ. Luftrensere i City-serien er stillegående, ettersom de er designet spesielt for det rolige miljøet på kontorer og i klasserom.

Beviset: Luftrensere i City-serien brukt i skolemiljøer

Camfils høytytende luftrensere sørget for frisk luft og et sunnere innemiljø på en skole i Bad Oldesloe, like nord for Hamburg i Tyskland.

Publisert tirsdag 22. august 2023