HemipleatTeknologi

Høyeffektive filterpatroner med lengre levetid

Hemipleatfilter fanger opp og frigjør mer forurensende stoffer når de pulsrenses.

Publisert onsdag 26. april 2023

HemiPleat er, kort sagt, den unike, patenterte medieplisseringsteknologien Camfil bruker for å lage svært effektive filterpatroner som varer lenger og overgår konkurrentenes alternativer.

Hemipleat Avansert Filterteknologi

Foldene laget med HemiPleat-teknologien er ensartede over hele mediet og holdes åpne i stedet for å komprimeres. De åpne foldene sikrer at hele filterområdet benyttes
Teknikkene vi bruker for å lage mediepakkene til filterpatronene våre er unike og patenterte.

Vi bruker syntetiske limseparatorer for å holde foldene på filterpatronen åpne, slik at mer filterareal kan eksponeres for luftstrømmen, noe som gir en filterpatron med høy effektivitet og lang levetid. 

HemiPleat-mediet senker filterets trykkfall og gir bedre frigjøring av støv- og røykpartikler under pulsrengjøringsprosessen. I tillegg sparer det kostnader ved å bruke mindre trykkluft og dermed redusere energibehovet til ventilatormotoren.

Funksjoner & fordeler

 • 100% media usage
 • Optimised dust release during pulse cleaning 
 • Improved airflow dynamics
 • Reduced average pressure drop over lifetime
 • Lower compressed air consumption
 • Lavere energiforbruk
 • Forlenget driftslevetid
 • Reduserte vedlikeholdskostnader pga. færre filterskift
 • Et enda mer effektivt filtreringsanlegg
 • Mindre kostnader til avfallshåndtering

Hemipleat: noen ganger er mindre bedre!

Retrofitfilter med Hemipleat-teknologi

Hemipleatfilter: dokumentert effekt

 • Våre filterpatroner med HemiPleat-teknologi har blitt testet flere ganger i uavhengige laboratorier. Disse testene viser at HemiPleat-teknologien i stor grad forbedrer pulsrensingen.
 • Filterpatroner med HemiPleat-teknologi fanger opp flere luftforurensende stoffer og frigjør flere av disse når de pulsrenses, noe som resulterer i et tryggere og renere arbeidsmiljø med mindre behov for vedlikehold
 • HemiPleat-teknologien gir det laveste innledende trykkfallet og det laveste gjennomsnittlige trykkfallet i løpet av hele filterets levetid.

Trykkfalll kontra filtreringshastighet

Plisseringskonstruksjon kontra poulsintervall

Testresultater

Tester av filter laget medh HemiPlea-teknologi viste at:

 • HemiPleatfilter har et lavere trykkfall for et gitt luftvolum. 
 • Sammenlignet med filter uten HemiPleat-teknologi samler HemiPleatfilter opp en større mengde støv før de må rengjøres.
 • Flere brukbare medier er tilgjengelige for filtrering i HemiPleat-filtre.
 • Støv frigjøres dypt inne i HemiPleat-filtrene ved hjelp av pulsrensing.

Hemipleatteknologi er tilgjengelig for Camfils egne anlegg,samt som retrofitfilter