Camfil ProSafe for Mat & Drikke

Fra ost til blodtrykksmedisin...

Visse prosedyrer er mer følsomme enn andre. Hvis du jobber i mat- og drikkeindustrien eller innen livsvitenskap (Life Science), så vet du hvor tøffe kravene til ren luft kan være. Derfor må du være spesielt forsiktig når du skal velge luftfilter. Det er ikke nok at filteret beskytter produktene dine fra uønskede partikler, det må også lages av materialer som ikke forurenser den følsomme prosessen. For å være absolutt sikker på at du har rett filter, se etter ProSafe-symbplet. Når du ser dette, så kan du være sikker på at filteret er sertifisert til å brukes i prosesser med strenge krav til sikkehet, sporbarhet og kontroll.

Vi tilbyr en komplett serie ProSafe filters som er laget for å imøtekomme de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll i mat & dirkkeindustrien, samt livsvitenskapsindustriene (Life Sceince)
Publisert fredag 3. mai 2019