Molekylær filtrering for livet

Å starte in vitro fertilization (IVF) prosess kan være en spennende og nervepirrende opplevelse for alle som trenger hjelp til å bli gravid.

Visste du at ca. 15 prosent av befolkningen i industrialiserte land har problemer med å bli gravide? Forskere tror at stress, miljøforurensning, kosthold, seksuelt overførbare sykdommer og fedme er årsakene til at dette problemet vil forverres i de kommende årene.

IVF står for «In vitro fertilization» - prøverørsbefruktning. IVF-teknikken har hatt fremgang siden den første “prøverørsbabyen" ble født i 1978. Kort fortalt så er IVF en prosess en "manuell" befruktning som skjer ved å kombinere egg og sæd i en petriskål på et laboratorium. Når IVF-prosedyren lykkes, kombineres prosessen med en metode som kalles embryooverførsel. Denne metoden brukes til fysisk å plassere embryoet i livmoren.

For å lykkes er med IVF er det veldig viktig at befruktning skjer i et godt miljø hvor luftkvaliteten spiller en nøkkelrolle. Luftbåren forurensning gir høy risiko ved IVF, da luftkvaliteten i laboratorier og lokaler til kliniske inngrep kan ha en enorm påvirkning på kvaliteten og overlevelse for embryoet, samt det kliniske resultatet av IVF-behandlingen. Her kan Camfil kan bidra med effektive filtreringsløsninger til en industri som alltid må ha sterkt fokus på molekylær kontamineringskontroll.

 

Fjerning av molekylær forurensning

Mange IVF-klinikker i industrialiserte land har nå blitt en lukrativ industri, og «suksessraten» for befruktning er en av de aller viktigste faktorene som mange par tar i betraktning når de velger klinikk. God luftkvalitet kan være direkte relatert til suksessraten for IVF-prosedyren. Flere gasser eller grupper av gasser har blitt identifisert som problematiske, herunder også flyktige organiske forbindelser (VOC), aldehyder, formaldehyder, nitrogenoksid og styren.

Molekyler som er giftige for menneskeceller kalles cellegift, og disse kan forstyrre den ytre cellemembranen eller forhindre celler i å vokse eller dele seg.

Etter befruktning deler det encellede egget seg fra to til fire til åtte celler. Celledelingsprosessen fortsetter når celler blir spesialiserte i form og funksjon. Det er i løpet av denne første perioden utenfor kvinnekroppen, når celletallet er lavest, at eksponering for molekylære forurensninger (cytotoksiner) utgjør den største risikoen. Dette krever at man tar forholdsregler i IVF-prosedyren slik at man begrenser eksponeringen. Bruk av molekylær filtrering i klinikkrommet gir viktig beskyttelse av fosteret før inseminering.

 

Molekylærfiltrering i ventilasjonen

For å håndtere forskjellige gasskilder kan molekylære filter benyttes på forskjellige steder i bygningens ventilasjonssystem. Formålet er å filtrere frisk luft og behandle høye konsentrasjoner av forurensning fra eksterne kilder, samt behandle gjenværende konsentrasjoner av forurensning fra interne og eksterne kilder. For å oppnå optimal ytelse fra alle molekylære filter er det viktig å bruke et forfilter for å beskytte mot partikler. Det anbefalte nivået er minst 50% ePM1. (ISO 16890).

 

Bredspektret og målrettet adsorption

Sammensetningen av den kjemiske blandingen i luften er ekstremt kompleks og variabel. Molekylær filtrering baseres derfor på bruken av bredtspektret adsorbentmedia som fjerner >99% av alle de forskjellige molekylene i luften.

Likevel vil opptil 50 relativt vanlige gasser ikke kunne kontrolleres av bredspektret adsorberende media, noe som krever bruk av et spesielt kjemisk impregnert adsorberende medium for å fange individuelle molekyler eller grupper av molekyler. En avbalansert konfigurasjon, med forbehold om  begrenset plass og trykkfall, gir virkelig god effektivitet og lavere livssykluskostnader sammenlignet med en blandet medieløsning.

 

Anbefalte produkter

Noen eksperter i IVF-klinikker er veldig klar over problemer knyttet til "avgassing" av molekylær forurensning fra materialer som brukes til å bygge denne typen anlegg. I økende grad stiller de krav til kontroll av molekylær forurensning på høyere nivåer. Som en naturlig følge av dette krever flere kunder nå garantier for at filtrene er like rene når det gjelder molekylær avgassing som andre formål på klinikken. Det skjer en lignende trend i mikroelektronikkindustrien, der slike krav har vært rutinemessige i flere år. I disse situasjonene kan Camfil tilby GigaPleat-filter som kun er installert med materialer som er testet for å sikre lave avgassingsegenskaper. I tillegg kan alle ferdige GigaPleat-filter som helhet, om nødvendig også testes for avgassing før filtrene forlater fabrikken. CamCarb, CityCarb og CitySorb har unike egenskaper: fra høy kapasitet - til kombinert fjerning av partikler og molekyler - og kan dekke alle behov for luftfiltrering ved IVF-klinikker.

 

Support til IVF-klinikker

Som spesialister kan Camfil tilby et omfattende utvalg av støttetjenester til klinikker for å oppnå maksimal nytte av molekylærfiltrering. Disse tjenestene inkluderer passivt prøvetakingsutstyr for å bestemme gasskonsentrasjoner i ventilasjonssystemer og lukkede rom, Gigacheck-teknikker for å analysere prøver fra brukte molekylære filtreringsmedier, overvåke gjenværende levetid og planlegge filterskifte.

Camfil har et unikt testanlegg for molekylærfiltrering som tester produkter og etterligner faktiske bruksforhold. En egen programvare brukes også til å bestemme levetiden til molekylære filter og hjelper kundene med å velge den mest passende og effektive løsningen for deres applikasjon. Vi tester i henhold til standarden ISO 10121-1: 2014.

Publisert fredag 3. mai 2019