Totalkostnader
(TCO - Total Cost of Ownership)

Totalkostnader (TCO) for prosessfiltreringsanlegg

Publisert fredag 28. juli 2023

Når du kjøper prosessfiltreringssystemer og filterpatroner, er innkjøpsprisen bare toppen av isfjellet. De virkelige kostnadene - energi, vedlikehold og drift - lurer under overflaten. Den gode nyheten er at det finnes måter å redusere disse kostnadene på lang sikt.

Innkjøpspris kontra driftskostnader

Når det gjelder driftskostnadene for filtersystemer med filterpatroner, er det viktig å ta hensyn til de totale eierkostnadene (TCO) i stedet for bare å se på innkjøpsprisen for systemene og reservedelene. Det er fire hovedkostnader som har betydning: energi til drift av filtersystemet, innkjøpspris på filterpatroner og andre reservedeler, tid til vedlikehold av utstyret og kostnader til kassering av filteret. Vårt white paper fokuserer på de områdene der de største kostnadsbesparelsene kan oppnås på lang sikt - ved å bruke mindre strøm, mindre trykkluft og færre filterpatroner.

Kostnader forbundet med støvfiltreringssystem

Driftskostnader for støvfiltreringssystemer

Filtreringssystemer forbruker elektrisk energi konstant mens de er i drift, men mesteparten av den elektriske belastningen går til viftemotoren som beveger luften gjennom systemet.
 • Reduser viftemotorens energiforbruk:
  Viftemotoren er den komponenten som bruker mest strøm. Dette forbruket er direkte proporsjonalt med mengden luft motoren sender gjennom systemet. Filtersystemer er variable systemer. Luftmotstanden endrer seg over tid, avhengig av støvansamlingen på filterpatronene. Vifteeffektivitet er en viktig faktor i forhold til motorens energiforbruk.

  Uten regulering i begynnelsen av filtrenes levetid, når det statiske trykket over dem er lavt, vil viften sende rundt mer luft enn nødvendig. Dette forbruker unødvendig energi og fører også til at luften treffer filtrene med høy hastighet, noe som igjen reduserer filterets levetid. Mot slutten av filtrenes levetid, når de er fylt med støvpartikler, blir luftstrømmen begrenset, og viften må jobbe hardere for å holde luftstrømmen stor nok til å fange opp støvpartiklene. På dette tidspunktet må luftstrømmen justeres for å opprettholde funksjonaliteten, noe som kan gjøres manuelt eller ved å installere en frekvensomformer (VFD).
 • Reduser forbruket av trykkluft:
  Det er ekstremt dyrt å produsere trykkluft, så pulsrensing har alltid vært en av de høyeste driftskostnadene forbundet med prosessfiltrering. Av samme grunn er dette også en av driftskostnadene med størst innsparingspotensial.

  Når rensesystemet er riktig utformet, vil det fjerne oppsamlet materiale fra filterpatronene, redusere trykkfallet over dem, redusere vifteenergiforbruket - og dermed redusere de tilhørende energikostnadene. Korrekt utformede prosessfiltreringssystemer som tar hensyn til dette, vil gi mer luft og samtidig opprettholde et lavere trykkfall. Ved hjelp av optimalisert plisseringsteknologi inneholder hver filterpatron mer brukbart materiale enn standard filterpatroner, slik at de kan transportere mer luft og behandle mer støv.

  Resultatet er en grundigere rens for hver trykkpulsrensing, slik at luftstrømmen forblir uhindret og trykkfallet holder seg lavt lenger. I tillegg trenger ikke rensesystemet å pulsere like ofte, noe som gir betydelige besparelser på trykkluft.

Korrekt utformede filterpatroner av høy kvalitet gir lengre filterlevetid enn standardfilter fordi de pulserer mer effektivt. Dette skyldes at kvalitetsfilter er i stand til å utnytte hele filterarealet, noe som gir en jevn luftstrøm og lavere trykkfall sammenlignet med standardfilter.

Filterpatroner av høy kvalitet gir også andre kostnadsbesparelser i løpet av levetiden. Kvalitetsfilter og høyeffektive filter bruker mindre trykkluft fordi de ikke trenger å rengjøres like ofte og skiftes ut sjeldnere, noe som også reduserer kostnadene til vedlikehold, transport, driftsstans og avfallshåndtering.

 

Det tar tid for vedlikeholdspersonalet å skifte filterpatroner, så arbeidskostnadene kan reduseres ved å bruke et filtreringssystem som bruker færre filter og filter som varer lenger og fungerer bedre mellom hver gang de skiftes. Filtre av høy kvalitet kan vare opptil dobbelt så lenge og kan håndtere mer luft per filter, samtidig som de opprettholder et lavere gjennomsnittlig trykkfall.

Filter fra støv- og røykfiltreringssystemer er vanligvis klassifisert som farlig avfall, ettersom de skitne filtrene må håndteres i henhold til lokale krav. Kostnadene til avfallshåndtering kan være ganske høye, og derfor er det en fordel å bruke et filter av høy kvalitet som kan forlenge filterets levetid og redusere de totale avfallskostnadene og miljøpåvirkningen.

Beregning av totalkostnader (TCO) for prosessfiltreringsanlegg

Det er mange andre faktorer enn den opprinnelige innkjøpsprisen for et filtreringssystem som bør vurderes nøye ved valg av system. Lave energikostnader og kostnader til reservedeler kan utgjøre forskjellen når man beregner TCO i løpet av systemets levetid. Nedenfor følger noen eksempler som bør inngå i en grundig TCO-beregning:

 

 • Hvor mange dager skal støvfiltreringssystemet være i drift per år?
 • Hvor mange timer skal systemet være i drift per dag?
 • Hvor mye luft kreves det for å drive systemet?
 • Hvor mye koster en kilowattime?
 • Hva er vifteeffektiviteten for det nominelle luftvolumet?


Ønsker du hjelp til å beregne korrekt TCO - våre eksperter hjelper deg gjerne!