filtermedia for støvfiltreringsanlegg

Viktig å velge det riktige filtermedia til industrielle applikasjoner

Publisert onsdag 22. februar 2023

Støvfiltreringssystemer er en viktig del av enhver produksjonsprosess, og må derfor dimensjoneres og utformes riktig. En viktig designkomponent er å spesifisere riktig filtreringsmedium, noe som krever at man analyserer støvet i prosessen og alle driftsforhold.

Filtreringssystemet ditt er ikke sterkere enn filterpatronene, og derfor er valg av filter avgjørende. Filterelementene bør bruke det mediet som er egnet for ditt spesifikke bruksområde og støv. Bruksområdet ditt kan for eksempel ha behov for et medium som er behandlet med et belegg som fremmer støvavgivelse, flammehemming eller ledningsevne.

Bruk av feil medium kan sette ansatte i fare eller føre til høyt trykktap og energikostnader. Ineffektiv filtrering kan også føre til støvavleiringer som utgjør en eksplosjonsfare. Bruk av riktig filtermedium gir et tryggere og renere arbeidsmiljø med mindre vedlikehold av støvfiltreringssystemet.

Fem faktorer du bør ta hensyn til når det gjelder støv og prosess:

1. Partikkelegenskaper
2. Partikkelstørrelse
3. Brennbarhet og statisk elektrisitet
4. Fuktnivå
5. Driftstemperatur

FOrskjellige typer filtermedia

Cellulose/papir og spunbond/syntetisk er de to grunnleggende filtermedietypene som oftest brukes i våre filterelementer. 

Basismaterialet i Camfils standard filterelementer er en egenutviklet fiberblanding av cellulose og papir som maksimerer effektiviteten og fremmer støvfrigjøring under pulsrensing. Camfils filtermedier er utviklet for å gi lavest mulig trykkfall, lengst mulig levetid og høyest mulig filtreringseffektivitet. Mediene kan behandles slik at de får ulike egenskaper som gjør det mulig å håndtere forskjellige typer støv fra ulike industriprosesser.

Camfils Dura-Pleat-filtermedier er laget av 100 % spunbond polyester i et plissert design som kombinerer det beste fra to verdener: den høye effektiviteten til plisserte medier og allsidigheten til syntetiske materialer. Filterpatroner med Dura-Pleat-teknologi fanger opp og slipper ut mer forurensning ved pulsrensing, noe som gir et tryggere og renere arbeidsmiljø med mindre vedlikehold og lavere trykkfall. Basismaterialet av polyester er behandlet for å gi ulike egenskaper som antistatisk, olje- og vannavvisende eller for å håndtere klebrig støv.

cellulose/papir

Unik blanding av cellulosefibre og polyesterfibre for optimal støvfiltrering og -filtreringseffektivitet og lang levetid (farge: grønn). Dette mediet brukes når støvet ikke er eksplosivt. Mediet brukes i vårt sortiment av grønne HemiPleat-filtre.

Typer støv og røyk (ikke-eksplosivt):

Bomull
Glassfiber
Papir (papir)
Sand inkl. støpesand
Stein og keramikk
Talkum
Tre og trevirke

 

Typiske bruksområder: 

Sprengning
Sliping
Høvling
Sandblåsing
Riving

Industrier:

Keramikk og naturstein
Metallbearbeiding
Gjenvinning og resirkulering
Trebearbeiding

Egenutviklet blanding av cellulose- og polyesterfibre, i tillegg behandlet med flammehemmende egenskaper. Dette mediet brukes der støvet vanligvis ikke er eksplosivt, men i prosesser der det kan oppstå gnister (farge: hvit). Vi bygger dette mediet inn i vårt sortiment av HemiPleat flammehemmende filtre.

Typer støv og røyk:

Jernoksider
Røyk fra laser- og plasmaskjæring 
Røyk fra lodding 
Pulver fra termisk sprøyting 
Sveiserøyk

 

Typiske bruksområder:

Blåsing 
Sliping
Laserskjæring
Plasmaskjæring
Lodding
Termisk sprøyting
Sveising 

Industrier:

Metallbearbeiding

Unik blanding av cellulose- og polyesterfibre, behandlet med flammehemmende egenskaper og ytterligere impregnert med karbonfibre for antistatiske egenskaper (farge: svart). På grunn av de antistatiske egenskapene er dette mediet valgt for arbeid med potensielt eksplosjonsfarlig støv. Dette mediet brukes i vårt utvalg av HemiPleat FR-kullfiltre.

Typer støv og røyk:

Mel
Silisiumdioksyd
Pigmenter fra maling
Farmasøytisk pulver
Plast
Sukker
Støv fra termisk skjæring
Toner og kullsvart

Typiske bruksområder:

Sprengning
Bulk- og pulverhåndtering
Blanding og miksing
Emballering og pakking
Pulverlakkering
Termisk skjæring
Veiing og veiing

Industrier:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Farmasøytisk industri
Metallbearbeiding

Standard Green + overflatelag av nanofibre for markedets mest effektive filtrerings- og rengjøringsytelse (farge: hvit/grønn). Dette mediet brukes når støvet ikke er eksplosivt. Dette mediet brukes i vårt sortiment av HemiPleat eXtreme green-filtre. Nanofiberlaget bidrar til å øke effektiviteten, og mediet er sertifisert for støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69. Dette mediet kan bidra til å redusere utslippene der det er kritisk for prosessen.

Typer støv og røyk (ikke-eksplosive):

Kobber
Bomull
Glassfiber
Papir (ikke-eksplosivt)
Sand inkl. støpesand
Stein og keramikk
Talkum
Tre og trevirke

Typiske bruksområder:

Sprengning
Bulkhåndtering av pulver
Knusing
Sliping
Høvling
Sliping
Riving

Industrier:

Keramikk og naturstein
Kjemisk industri
Mat og drikke
Metallbearbeiding
Gruvedrift og steinbrudd
Resirkulering og gjenvinning
Trebearbeiding

Blanding av cellulose- og polyesterfibre med et overflatelag av nanofibre, ytterligere behandlet med flammehemmende egenskaper. Dette mediet brukes når støvet vanligvis ikke er eksplosivt, men i prosesser der det kan dannes gnister (farge: hvit). Nanofiberlaget bidrar til å øke effektiviteten, og mediet er sertifisert for støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69. Dette mediet kan bidra til å redusere utslippene der det er kritisk for prosessen. Dette mediet brukes i vårt sortiment av HemiPleat eXtreme flammehemmende filtre.

Typer støv og røyk:

Jernoksider
Røyk fra laser- og plasmaskjæring
Røyk fra lodding
Røyk fra stål
Støv fra termisk skjæring
Sveiserøyk

Typiske bruksområder:

Blåsing
Sliping og sliping
HVOF
Laserskjæring
Plasmaskjæring
Lodding
Termisk skjæring
Sveising
Elektrodesveising

Bransjer:

Metallbearbeiding

Unik blanding av cellulose- og polyesterfibre med et ekstra lag nanofibre, behandlet med flammehemmende egenskaper og impregnert med karbonfibre for antistatiske egenskaper (farge: svart). På grunn av de antistatiske egenskapene og nanofiberlaget velges dette mediet ved arbeid med eksplosjonsfarlig og svært fint støv. Nanofiberlaget bidrar til å øke effektiviteten, og mediet er sertifisert for støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69. Dette mediet kan bidra til å redusere utslippene der det er kritisk for prosessen. Dette mediet brukes i vårt utvalg av HemiPleat eXtreme FR-kullfiltre.

Typer støv og røyk:

Mel
Silisiumdioksyd
Herbicider
Pigmenter fra maling
Farmasøytisk pulver
Plast
Sukker
Støv fra termisk skjæring
Toner og kullsvart 

Typiske bruksområder:

Sprengning
Bulk- og pulverhåndtering
Sentral støvsuging
Miksing og blanding
Emballering
Pulverlakkering
Belegging av tabletter
Termisk skjæring
Veiing og veiing

Industrier:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Farmasøytisk industri
Metallbearbeiding

Lettvekts spunbond polyestermedium med lag av nanofibre (farge: hvit). Dette mediet brukes der støvet ikke er eksplosivt. Dette mediet brukes i vårt sortiment av HemiPleat eXtreme syntetiske filtre. Nanofiberlaget bidrar til å øke effektiviteten, og mediet er sertifisert for støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69. Dette mediet kan bidra til å redusere utslippene der det er kritisk for prosessen.

Typer støv og røyk (ikke-eksplosive):

Kobber
Bomull
Glassfiber
Papir (ikke-eksplosivt)
Sand inkl. støpesand
Stein og keramikk
Talkum

Typiske bruksområder: 

Sprengning
Bulkhåndtering av pulver
Knusing
Sanering av jordsmonn
Riving

Industrier:

Keramikk og naturstein
Kjemisk industri
Metallbearbeiding
Gjenvinning og resirkulering

spunbond/syntet

Standard spunbond polyester uten behandling, sterkt og slitesterkt medium (farge: hvit). Dura-Pleat standardmedier kombinerer det beste fra to verdener: den høye effektiviteten til plisserte medier og allsidigheten til syntetiske materialer. Filterelementer med Dura-Pleat-teknologi fanger opp og frigjør mer forurensning ved pulsrensing, noe som gir et tryggere og renere arbeidsmiljø med mindre vedlikehold og lavt trykkfall. Mediet er sertifisert for støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69. Dette mediet kan bidra til å redusere utslippene der det er viktig for prosessen.

Typer støv og røyk (ikke-eksplosive):

Kobber
Bomull
Glassfiber
Papir (ikke-eksplosivt)
Sand inkl. støpesand
Stein og keramikk
Talkum

Typiske bruksområder: 

Sprengning
Bulkhåndtering av pulver
Knusing
Skjæring
Sliping
Riving

Bransjer:

Keramikk og naturstein
Kjemisk industri
Mat og drikke
Metallbearbeiding
Resirkulering og gjenvinning

Vår standard spunbond polyester Dura-Pleat med olje- og vannavvisende overflate (farge: hvit).

Typer støv og røyk (ikke-eksplosive):

Sement
Matpulver (hydrofobt)
Farmasøytisk støv
Sand, inkludert støpesand
Sveiserøyk (oljet)

Typiske bruksområder: 

Blåsing
Støping
Belegging
Blanding
Utlufting av siloer
Veiing
Sveising og sveising

Industrier:

Bygg og anlegg
Mat og drikke
Metallbearbeiding
Farmasøytisk industri

Grunnlaget for dette mediet er igjen vår spunbond polyester Dura-Pleat, belagt med en ledende aluminisert overflatefinish for antistatiske egenskaper (farge: sølv/hvit). På grunn av de antistatiske egenskapene velges dette mediet ved arbeid med eksplosjonsfarlig og svært fint støv. Mediet er sertifisert til støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69 og kan bidra til å redusere utslippene der det er viktig for prosessen. Dette mediet brukes i vårt sortiment av Dura-Pleat DPA-filterelementer.

Typer støv og røyk:

Mel
Smaksstoffer og krydder
Pigmenter fra maling
Papir og papir
Farmasøytisk pulver
Plast
Frø og såfrø
Sukker
Toner og kullsvart
Tre og trevirke

Typiske bruksområder:

Sprengning
Bulk- og pulverhåndtering
Sentral støvsuging
Miksing og blanding
Emballering
Pulverlakkering
Utlufting av silo
Belegging av tabletter
Veiing og veiing

Industrier:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Metallbearbeiding
Farmasøytisk industri
Trebearbeiding

Dura-Pleat spunbonded polyestermedium med en laminert PTFE-membran som gir svært høy virkningsgrad for fine partikler og overlegen fjerning av støvdotter (farge: hvit). På grunn av PTFE-membranens overflatelag velges dette mediet ved arbeid med klebrig eller svært fint støv eller røyk (skal ikke brukes når det er olje i den skitne luften). Mediet er sertifisert til støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69 og kan bidra til å redusere utslippene der det er kritisk for prosessen. Vi bruker dette mediet til å konstruere vår serie med Dura-Pleat DPT-filterelementer. 

 


Typer støv og røyk:

Matvarestøv
Røyk fra laser- og plasmaskjæring
Farmasøytisk støv
Klebrig støv
Sveiserøyk (tørr) 

Typiske bruksområder:

Laserskjæring
Blanding
Plasmaskjæring
Utlufting av silo
Belegging av tabletter
Sveising 

Industrier:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Metallbearbeiding
Farmasøytisk industri

Spunbond polyestermedium med en meget glatt PTFE-membran laminert på overflaten. Karbonimpregneringen sikrer antistatiske egenskaper ved arbeid med eksplosjonsfarlig støv (farge: grå/svart). På grunn av overflatelaget med PTFE-membran velges dette mediet ved arbeid med klebrig eller svært fint støv eller damp (må ikke brukes når det er olje i den skitne luften). Mediet er sertifisert for støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69 og kan bidra til å redusere utslipp der det er kritisk for prosessen. Dette mediet brukes i vårt sortiment av Dura-Pleat DPTC-filterelementer.

Typer støv og røyk:

Støv fra næringsmidler
Farmasøytisk støv
Klebrig støv
Tobakksstøv
Toner og kullsvart


Typiske bruksområder:


Pressing
Miksing og blanding
Emballering
Utlufting av silo
Spraytørking
Coating av tabletter
Veiing og veiing

Industrier:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Farmasøytisk

Dura-Pleat spunbond polyestermedium som kombinerer et aluminiumbelegg med olje- og fuktavvisende egenskaper (farge: hvit/sølv). På grunn av de antistatiske egenskapene velges dette mediet ved arbeid med eksplosjonsfarlig og svært fint eller klebrig støv. Mediet er sertifisert til støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69 og kan bidra til å redusere utslippene der det er viktig for prosessen. Dette mediet brukes i vårt sortiment av Dura-Pleat DPOA-filterelementer.

Typer støv og røyk:

Smaksstoffer og krydder
Pigmenter fra maling
Farmasøytisk pulver
Plast
Frø og frø
Toner og kullsvart


Typiske bruksområder:


Bulk- og pulverhåndtering
Sentral støvsuging
Miksing og blanding
Emballering
Pulverlakkering
Utlufting av silo
Belegging av tabletter
Veiing og veiing

Bransjer:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Metallbearbeiding
Farmasøytisk industri

Spunbond polyestermedium med en svært glatt PTFE-membran laminert på overflaten og et aluminiumbelegg for antistatiske egenskaper ved arbeid med potensielt eksplosivt støv (ikke bra for oljeforurenset luft), (farge: hvit/sølv). Mediet er sertifisert til støvklasse "M" i henhold til EN 60335-2-69 og kan bidra til å redusere utslippene der det er kritisk for prosessen. Dette mediet brukes i vårt sortiment av Dura-Pleat DPTA-filterelementer.

Typer støv og røyk:

Støv fra næringsmidler
Farmasøytisk støv
Klebrig støv
Tobakksstøv
Toner og kullsvart

Typiske bruksområder:

Komprimering
Miksing og blanding
Emballering
Utlufting av silo
Spraytørking
Overtrekk av tabletter
Veiing og veiing

Bransjer:

Kjemisk industri
Mat og drikke
Farmasøytisk

Europeisk støvfilterstandard

Filterpatroner for støv- og røykfiltreringsutstyr må være i samsvar med den relevante standarden EN 60335-2-69. Camfils HemiPleat Extreme- og Dura-Pleat-medier er alle uavhengig testet i henhold til standarden for støvklasse "M". Det betyr at de er testet for 99,9 % effektivitet med partikler mellom 0,2 og 2 mikrometer.

Begge filtermediene er tilgjengelige for egne merker, samt for retrofit-filter

Optimaliser effektiviteten til til filtreringsanlegg

Denne e-boken beskriver fem faktorer du bør ta hensyn til når du skal velge filtermedium for støv og prosess.