Ren luft gir bedre læringsmiljø

Skoleelever lærte viktigheten av ren luft

Camfil har samarbeidet med en skole i England med å forbedre inneluftkvaliteten for studentene i eksamensperioden. Camfils luftrenser ble brukt i idrettshallene hvor eksamene foregikk.

 

ABC FOR LUFTFILTRERING I SKOLEBYGG

Skoler og andre utdanningsinstitusjoner gir designere og sluttbrukere flere utfordringer. De fleste skoler er forskjellige, både i design, planløsning og med forskjellige krav til klasserom, gymsaler, garderober, kafeteriaer og auditorier. Universitetsområder inneholder mange forskjellige typer bygninger med varierende luftkvalitetskrav i større skala. Kvaliteten på luften måles ved temperatur, luftfuktighet og konsentrasjonen av partikler og gassformige forurensninger. Helseskader som skyldes dårlig luftkvalitet innendørs - noe som er godt dokumentert allerede - spenner fra generell irritasjon og luftveisplager, til akutt eller kronisk sykdom. Når luften i klasserommene blir bedre og fri for skadelig forurensninger, forbedres læringsmiljøet og produktiviteten

 

FORDELER MED REN LUFT I UNDERVISNINGSBYGG

  • Redusert fravær for studenter og ansatte
  • Redusert slitasje på bygningen - men økt energieffektivitet
  • Reduserte krav til ventilasjon av uteluften

Og, det viktigste: du investerer i elevene - en av de viktiste investeringene for fremtiden.

City Luftrenser består eksamen

City er en serie luftrensere med det mest effektive HEPA-filteret på markedet i dag. 

Disse luftrenserne er designet for å supplere eksisterende ventilasjonssystem - og gir reduserte energikostnader, bedre og mer effektiv produksjon og et sunnere arbeidsmiljø med mindre støv og færre skadelige partikler.

Camfils luftrensere gir økt velvære, og det føles lettere å puste. Bakterier, støv, virus og skadelige partikler i luften kan forårsake kløende øyne, hodepine og tett nese - og kan til og med gi utløse astma og luftveisplager. Våre luftrensere rengjør luften og bekjemper disse problemene effektivt. Investerer du i en luftrenser så investerer du i økt produktivitet - og får redusert fravær på grunn av sykdom i retur. Og, ikke minst, du får luft som føles lett å puste i.

Prosjekt

Kunde:
Skole i Lancashire

Plassering:
Nordvest-England

Dato:
Mai 2013

Sektor:
Utdanning

“Camfil forstår behovet for bedre arbeidsforhold for både elever og lærere i skolene. Ren luft er kritisk, spesielt i eksamensperioden. Vi skal samarbeide tett med ansatte på ungdomsskolen og få tilbakemeldinger i månedene som kommer"
Publisert mandag 6. mai 2019