Biogassmotor beskyttes ved å fjerne H2S

BioGassproduksjon av varme og kraft i St. Albans, UK

Informasjon om kunden:

Kunde
AD plant solution provider

Beliggenhet:
St. Albans, UK

Dato:
Juni 2016

Sektor:
Kraft fra avfall

Clarke Energy designer, produserer og installerer kraftvarmeverk basert på biogass i hele Storbritannia. De er et av de største selskapene i en relativt ny og voksende industrisektor. Clarke Energy kontaktet Camfil for å beskytte gassmotorene som brukes til å generere varme og elektrisitet fra biogass fra AD-anleggets prosess. Den produserte biogassen inneholder mye H2S (hydrogensulfid), en gass som kan forårsake korrosjon og gropdannelse inne i gassmotoren. Det var derfor behov for en løsning med høy grad av H2S-reduksjon og enkelt vedlikehold av filtermediet.

APPLIKASJONEN

  • Strømningshastighet: 1 500 m3h-1
  • Nominelt systemtrykk: 50 000 Pa 
  • Forurensning: H2S  
  • Høye nivåer av H2S - eksakt mengde ukjent
  • Campure 32: 1700 kg per enhet

LØSNINGEN

Camfil anbefalte og leverte en enhet fra ProCarb-serien av industrielle molekylærfiltre. Camfils HDB (Horizontal Deep Bed), som var dimensjonert for å gi lang kontakttid for molekylærfiltreringsmediet Campure 32. Dette mediet er spesifikt for Camfil og er laget for høyeffektiv fjerning av H2S.

Clarke Energy hadde ikke data for forventet H2S-konsentrasjon på dette stedet, så Camfil brukte sitt unike program for levetidsberegning til å beregne forventet levetid for en rekke ulike konsentrasjonsnivåer. Dette gjorde det mulig for kunden å forstå hvilken effekt ulike H2S-nivåer vil ha på medienes levetid, og dermed planlegge vedlikeholdet på en hensiktsmessig måte.

Camfil leverte to enheter som kan kjøres i et drifts- og standby-arrangement, slik at den ene enheten kan vedlikeholdes mens den andre enheten fortsetter å beskytte gassmotorene.

KONKLUSJONEN

Gassmotoren er nå beskyttet mot H2S-gass, noe som sikrer lang levetid. Camfil HDB-gassfiltreringsenheten er anerkjent for å spille en viktig rolle i behandlingen av biogass på anaerobiske råtneanlegg, slik at gassen blir ren og effektiv når den brennes i motoren.
Publisert mandag 6. mai 2019