Gassturbiner får nytt liv
Camfil designser en statisk EPA retrofitløsning for 50MW gassturbiner

Nytt til til gassturbiner

Økt effekt med lavere karbonintensitet

Flere papirfabrikker håndterer kombikraftverk der de driver 44MW gassturbiner med høye tilgjengelighetskrav (8500 timer/år). I et forsøk på å øke gassturbinenes ytelse ble Camfil Power Systems bedt om å optimalierer det eksisterende filtreringssystemet for tre papirfabrikker. Målet med samarbeidet var å redusere det totale trykkfallet (dP) i filtreringssystemet for å oppnå følgende:

 • Høyere ytelse med samme drivstofforbruk
 • Forlenget filterlevetid
 • Mindre tid og krefter til filterbytte
 • Bedre beskyttelse for gassturbinen og bedre tilgjengelighet

PLASSERING

Papirfabrikkene ligge i både kystnære og landbaserte omgivelser, med utfordrende luftkvalitet. Relativ fuktighet er moderat til høy, med et gjennomsnitt på 73%. Camfils team utførte en analyse av luften og estimerte 45μg/m3 PM10 partikkelkonsentrasjon. Dette er 77% høyere enn normalt, i forhold til WHO-standarden.

CAMFIL SOLUTION

Camfil gjennomførte flere lokale undersøkelser for å kunne anbefale den optimale filterløsningen som forbedrer ytelsen til gassturbinene. Kortest mulig installasjonstid under planlagt vedlikeholdsstans var et grunnleggende krav. Basert på miljjø- og driftsforholdene bestemte OEM-leverandøren, sammen med sluttkunden, å oppgradere det eksisterende systemet til en statisk filterløsning i to trinn.

Forfilter F7

Cam-Flo GT Hybrid

Sluttfilter E10

CamGT 3V-600

SYSTEMET HAR FØLGENDE FORDELER:

 • Lav og stabil dP, selv i våte og fuktige forhold:
  - forlenget levetid, forfilter > 1 år
  - sluttfilter EPA klasse, forventet levetid > 3 år
 • Bedre beskyttelse av gassturbiner ved hjelp av EPA-effektivitet og effektiv vanndrenering
 • Fleksibelt design

Denne løsningen har gitt ytterligere besparelser for sluttbrukeren når det gjelder vedlikeholds- og driftskostnader, samt bekyttelse av gassturbubene. I tillegg er luften helt ren.

AEttersom trykkfall og effektivitetsklassen er blitt bedre, er drivstofforbruket også redusert per produsert megawatt-time. Dette betyr at karbonintensiteten påvirkes positivt med ca. 2%, som et resultat av filtrering.

Resultat
 • Bytte av forfilter: ned fra 3 til 1 per år
 • Sluttfilterets livslengde forventes gå fra 1 til 3 år
 • 1300 MWh per år høyere energiproduksjon med lavere kullintensitet
Publisert mandag 4. mai 2020