Containerprodusenten AMG

Svevestøv på containerfabrikk

Publisert mandag 23. mai 2022

Camfil har installert et svært effektivt støv- og røykoppsamlingssystem hos AMG som tillater høyere filtreringshastighet. Et system som også er mer bærekraftig takket være redusert energiforbruk og forlenget filterlevetid.


For å  kunne håndtere økende produksjonsbehov i Polen, flyttet AMG produksjonen av avfallsbeholdere til et nytt anlegg. De oppdaget snart at luftkvaliteten i det nye anlegget ikke oppfylte lokale forskrifter eller tillatt eksponeringsgrense (PEL) for operatører når det gjelder støv, røyk og gasser. De trengte også støvsamlere med bedre ytelse.

AMG utfører sveising på store applikasjoner hvor det ikke er mulig å fange opp utslipp ved å bruke avtrekkshetter eller armer. Sveisestøvet i AMGs virksomhet er fint og brennbart med høy belastning – i noen områder av anlegget var det over 10 milligram per kubikkmeter luft. Støvet inneholder også anti-sprutvæske.

For å kunne presentere en optimal løsning, gjennomførte Camfil en grundig undersøkelse av forholdene i det nye anlegget.

Undersøkelsen inkluderte måling av utslippsnivåer for å lokalisere de områdene i produksjonen som var mest utsatt. En støvanalyse ble utført ved Camfils laboratorium for å sikre at man kunne  anbefale riktig filtermedium og beregne riktig filtreringsverdi for systemet.

Løsningen Camfil foreslo besto av et Gold Series X-Flo støvoppsamlingssystem med fem identiske GSX16 støvoppsamlere installert separat utenfor, noe som gjorde service og vedlikehold enklere.

Et tilleggskrav var at Camfil skulle kunne installere de nye støvoppsamlere på bare 8 timer i løpet et nattskift.

AMG ønsket å kunne kontrollere sine fem separate støvoppsamlere fra et sentralt kontrollpanel.

Takket være Camfils Gold Series X-Flo-løsning har AMG nå et langt mer effektivt støv- og røykoppsamlingssystem. Et system som også er mer bærekraftig takket være lavere energiforbruk og forlenget filterlevetid.

KUNDEFORDELER
  • Bedre inneluftkvalitet og et rent produksjonsanlegg som oppfyller helse- og sikkerhetskrav

  • Forlenget filterlevetid på Gold Cone X-Flo-filterpatronene gir høy effektivitet på produksjonsanlegget

  • Ca. 70 % av den rensede luften resirkuleres og brukes som tilleggsvarme til produksjon, noe som gir betydelig lavere energi- og driftsbesparelser.

  • Styreenheten gjør det mulig å tilpasse luftmengden og vifteenhetene til de ulike behovene for hvert skift, noe som reduserer systemets totale energiforbruk med ca. 30 %