Simon Birkett, Grunnlegger og VP Clean Air i London

Luftforurensning påvirker alle. Det er viktig å tenke "en atmosfære". Verdens helseorganisasjon sier at luftforurensning er den største helserisikoen for miljøet. Det er 3,7 millioner dødsfall hvert år som kan tilskrives luftforurensning og 4,3 millioner dødsfall som kan føres tilbake til innendørs luftforurensning. De meget fine partiklene, som PM1, trenger dypt inn i lungene, skaper betennelse i det kardiovaskulære systemet og når hjernen og andre viktige organer. Det er viktig å informere folk om faren for luftforurensning og spesielt PM1. Se intervjuet med Simon Birkett, grunnlegger og administrerende direktør for Clean Air i London.

Intervju med Simon Birkett

Lær mer om PM1 og Clean Air i Londong med Simon Birkett.

Publisert fredag 3. mai 2019