FNs verdemsmål 11:                      Bærekraftige byer og lokalsamfunn

"Bærekraftig byutvikling omfatter bærekraftige bygg og bærekraftig planlegging av boliger. Infrastruktur, offentlige rom, transport, gjennvinning og sikker håndtering av kjemikaler - noe som igjen også krever nye teknologi og samarbeid mellom flere sektorer."

Verdensmål 11:
Bærekraftige byer og samfunn 

er direkte knyttet til vår misjon om å beskytte mennesker, miljø og prosesser mot skadelig forurensning. Hos Camfil har vi jobbet med bærekraft siden 1963 og har derfor lang erfaring og ekspertise innen feltet, både når det gjelder produkter og tjenester.

For å forstå hvordan vi aktivt jobber med bærekraftige byer og samfunn, må vi se nærmere på delmålene.

Et av delmålene er 11.4:
Beskytt verdens kultur- og naturarv

"Innsatsen for å beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv må styrkes."

Museer, biblioteker, arkiver og andre kulturinstitusjoner avhenger av evnen til å bevare og beskytte historiske gjenstander, ellers vil disse gå tapt eller ødelegges i sitt naturlige miljø. Museer og arkiver med historiske gjenstander må beskyttes og bevares for fremtidige generasjoner. For å gjøre dette må aggressive gasser fjernes, og her kan vi tilby flere forskjellige løsninger.

Et annet delmål er 11.16 Redusere byenes miljøpåvirkning:

“Innen 2030 skal den negative miljøpåvirkningen pr. innbygger reduseres, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet og på husholdnings- og annen avfallshåndtering".

I bærekraftige byer trenger vi å kunne sosialisere og trives. På flyplasser, kontorer, lokaler, museer, hoteller og restauranter, skoler og kjøpesentre beskytter Camfils løsninger mot partikkelforurensning, lukt og skadelige gasser. Det er behov for god luft i skoler og arbeidsplasser, for eksempel for å kunne redusere sykefravær og øke evnen til å lære. Når vi beveger oss, sprer vi mange partikler rundt oss. Derfor er det viktig at vi har god luftkvalitet i f.eks. idrettshaller eller kjøpesentre der mange mennesker er på farten. Vi ønsker også å kunne spise på restauranter hvor vi ikke kjenner uønsket matlukt. Restaurantkjøkken må sikres med filtre slik at oljer og fett som brukes til matlaging ikke antennes og spres. I rommene vi bor i, må luften være sunn å puste i, noe som god ventilasjon og/eller luftrensere er med på å sikre.

Vi trenger også å kunne tilbringe tid utendørs i frisk luft, hvilket også kan gi utfordringer. For å redusere utslipp er det viktig å stoppe forurensning ved kilden, men det kan også være å sikre at transportmengden reduseres og at den blir renere. Her gjennomgår vi hvordan vi sammen med våre kunder og leverandører kan redusere vår negative miljøpåvirkning knyttet til transport av våre produkter og tjenester.

Energiforbruket til filtrene våre har også en innvirkning på bærekraftige byer. Her kan vi hjelpe ved å velge produkter med lavere energiforbruk, men som likevel renser luften til ønsket kvalitet. Produkter med større filterareal trenger ikke endres så ofte, noe som reduserer avfallshåndteringen. 

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft og miljøpåvirkning her.

Les om andre bærekraftsmål som vi arbeider med