Slik kan du spare energi!

Du kan spare energi ved å velge rett filter

Et filter er enkelt å bytte ut. Ved å velge riktig filter kan du oppnå store energibesparelser og samtidig opprettholde en høy kvalitet på inneluften, uten at det går ut over helsen til de som holder til i rommet. Å kjøre luft gjennom filteret kan utgjøre så mye som 30% av det totale energiforbruket i en enhet, og det er viktig å vite at et filter med lav kjøpesum kan bety høytere energiforbruk. Lavt energiforbruk bør aldri prioriteres fremfor effektiv filtrering. 

Et filters hovedoppgave er å redusere partikler og forurensning. Det første trinnet er å finne ut hvilket nivå av luftrensing som kreves. Du kan få tips og råd om dette her: ISO standard 16798-3 og Eurovent 4/23. Når kravene til filtreringsgrad er fastsatt, kan en bærekraftig og energieffektiv filterløsning velges.

Alle luftfiltre kan klassifiseres fra A+ til E, hvor A+ står for lavest energiforbruk og E for høyeste. Les mer om det her: Eurovent 4/21.

Klassifiseringen gir deg som kunde en bedre forståelse av det årlige energiforbruket, gjennomsnittlig virkningsgrad og laveste virkningsgrad. Det er tydelig at et A+-filter bidrar til redusert energiforbruk og CO2-utslipp. Basert på en omfattende sertifiseringsprosess må Eurovent-sertifiserte produkter vise årlig energiforbruk (kWh/år) spesifikt for hver ISO-effektivitetsvurdering og testes i uavhengige laboratorier og via stikkprøver hos produsenten. De sertifiserte dataene er tilgjengelige på Eurovents nettside: https://www.eurovent-certification.com/en/

Viktig å tenke på:

  1. Velg filter etter ønsket filtreringseffekt
  2. Velg filter som gir minst mulig energipåvirkning

Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnad viser brukerens kostnader for å rengjøre luften gjennom hele bruksfasen.

MILJØPÅVIRKNING 

For å få et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er, lages det en såkalt livssyklusanalyse (LCA). Dette er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen et produkt har - hvor målet er å få en oversikt over hvor stor den totale miljøpåvirkningen er i løpet av produktets livssyklus, fra råstoffutvinningen, via produksjonsprosesser og bruk av avfallshåndtering - inkludert all transport og energiforbruk gjennom hele produktets livssyklus.

Filterets levetid er helt avgjørende for filterets miljøpåvirkning. Mengden energi som viften bruker for å trekke luften gjennom et luftfilter utgjør omtrent 90% av filterets totale klimapåvirkning.

Det viktigste tiltaket for å redusere miljøpåvirkningen fra bruk av luftfilter er derfor å redusere det gjennomsnittlige trykkfallet over filteret, ettersom det påvirker energiforbruket. Les mer om hvordan Camfil arbeider med miljøpåvirkning.

 

KALKULERINGSVERKTØY FOR LCC (LIFE CYCLE COST)

Camfil har utviklet et verktøy for å beregne og analysere livssykluskostnaden for våre filter. Vi hjelper deg gjerne med kalkuleringer og å velge rett produkt. Du kan til og med få tilgang til verktøyet og teste på egenhånd.

Kontakt ditt lokale Camfilkontor så vil vi hjelpe deg videre.

Publisert tirsdag 25. april 2023