Velg rett luftfilter ved hjelp av LCC

Den viktigste oppgaven for et filter er å redusere mengden partikler og forurensninger i ventilasjonsluften for å gi høy kvalitet på inneluften (IAQ), og derfor bør lavt energiforbruk aldri prioriteres fremfor effektiv filtrering og god luftkvalitet. Dette trenger imidlertid ikke være det motsatte. Å spare energi er ikke den viktigste grunnen, men det er et aspekt vi fortsatt må huske på. Det er imidlertid gevinster å hente hvis du ser på hvilke filtre du har i eiendommen og hvordan de påvirker energiforbruket uten å gå på bekostning av menneskers helse.

Vi er alle etterhvert blitt klar over at luftforurensning kan påvirke helsen. Derfor er det utrolig viktig å ha et godt innemiljø, og valget av riktig filterløsning blir derfor også avgjørende. Den viktigste oppgaven med et filter er å redusere partikler og forurensende stoffer.

Første skritt er å finne ut hvilken grad av luftrensing som kreves. Dette kan man få tips og råd om fra ISO-standard 16798-3 eller Eurovent 4/23. Når kravene til filtreringsgrad er fastsatt, kan man velge riktig filterløsning. Deretter er det viktig å sikre at kravet til partikkelavskilling blir oppfylt gjennom hele systemets levetid. Deretter optimeres trykkfall og luftstrømmer for å redusere energiforbruket.

Det er kjent at de farligste partiklene som er innendørs kommer utenfra, og den eneste måten å ikke få dem inn på kontorer, skoler, sykehus, etc., er å stoppe dem med et effektivt tilluftsfilter.

Hur mycket energi kan du spara med rätt filter?

SPAR ENERGI UTEN Å PÅVIRKE FILTERETS EFFEKTIVITET!

For å holde trykkfallet så lavt som mulig og derved spare energi innen de forskjellige filterklassene, er filterets design av største betydning. Ved å øke mengden filtermedier, velge riktig medium og optimalisere formen på posene, vil dette resultere i lavere trykkfall.

Gjennom en konisk søm som hindrer posene i å blåse sammen (blokkerer filteroverflaten), blir luftstrømmen enda bedre, noe som også reduserer energiforbruket. Alt dette uten å ofre filterets effektivitet (utskillingsgrad).

Viktig å tenke på:

  1. Velg filter etter ønsket filtreringseffekt
  2. Velg filter som gir minst mulig energipåvirkning
Se hur mycket pengar du kan spara genom att välja rätt filter
Alle luftfilter kan klassifiseres fra A + til E, der A + står for det laveste energiforbruket og E for det høyeste.

Klassifiseringen gir kundene en bedre forståelse av det årlige energiforbruket, gjennomsnittlig effektivitet og laveste effektivitet. Du ser tydelig at et A + filter bidrar til redusert energibruk og karbondioksidutslipp. Basert på en omfattende sertifiseringsprosess, må Eurovent-sertifiserte produkter vise til et årlig energiforbruk (kWh/år) spesielt for hver ISO-effektivitetsvurdering og testes i uavhengige laboratorier og ved stikkprøver fra produsenten. De sertifiserte dataene er tilgjengelige på Eurovents nettstedwww.eurovent-certification.com


Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnad viser brukerens kostnader for å rengjøre luften gjennom hele bruksfasen.

MILJØPÅVIRKNING 

For å få et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er, lages det en såkalt livssyklusanalyse (LCA). Dette er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen et produkt har - hvor målet er å få en oversikt over hvor stor den totale miljøpåvirkningen er i løpet av produktets livssyklus, fra råstoffutvinningen, via produksjonsprosesser og bruk av avfallshåndtering - inkludert all transport og energiforbruk gjennom hele produktets livssyklus.

Filterets levetid er helt avgjørende for filterets miljøpåvirkning. Mengden energi som viften bruker for å trekke luften gjennom et luftfilter utgjør omtrent 90% av filterets totale klimapåvirkning. Det viktigste tiltaket for å redusere miljøpåvirkningen fra bruk av luftfilter er derfor å redusere det gjennomsnittlige trykkfallet over filteret, ettersom det påvirker energiforbruket. Les mer om hvordan Camfil arbeider med miljøpåvirkning.

If you want to learn more about the importance of good filtration and the different techniques and solutions that are available, you are welcome to sign up for our monthly newsletter.

KALKULERINGSVERKTØY FOR LCC (LIFE CYCLE COST)

Camfil har utviklet et verktøy for å beregne og analysere livssykluskostnaden for våre filter. Vi hjelper deg gjerne med kalkuleringer og å velge rett produkt. Du kan til og med få tilgang til verktøyet og teste på egenhånd.

Kontakt ditt lokale Camfilkontor så vil vi hjelpe deg videre.

Testa vårt verktyg CFSS för att räkna ut din LCC
Publisert mandag 25. januar 2021