Camfils CEO snakker om Bærekraft 2021

Camfils CEO snakker om Bærekraft 2021

Publisert fredag 27. mai 2022

MARK SIMMONS, CAMFILS PRESIDENT OG CEO

I over et halvt århundre har Bærekraft ikke bare vært noe vi gjør - det er blitt en del av vårt DNA.

HVILKE TANKER GJØR DU DEG OM 2021?

Vi lever i utfordrende tider. Den globale pandemien de siste to årene har vært tøff for verden på så mange nivåer. Vår høyeste prioritet har selvfølgelig vært, og vil alltid være, å beskytte våre ansatte så vel som våre kunder og leverandører. Å bidra til å ivareta deres helse og velvære er det viktigste sunne og bærekraftige vi kan gjøre. Vi er også i en klimakrise. Camfil, og andre kommersielle virksomheter, har et stort ansvar for å bidra med alt vi kan for en mer bærekraftig planet. Vi venter ikke på at noen andre skal gå først og gjøre det rette. Vi er glade for å være i forkant når det gjelder bærekraft i vår bransje

 

NOE VIKTIG I VENTE SOM DU VIL NEVNE?

Vi holder nå på med noe veldig spennende bærekraftsarbeid via livssyklusvurderinger (LCA) og miljøproduktdeklarasjoner (EPDs). Takket være EPD-standarden kan vi sammenligne miljøytelsen til produktene våre gjennom deres livssykluser og beregne produktenes miljøpåvirkning. EPD-ene indikerer klimapåvirkende utslipp, forsuring, påvirkning på ozonlaget, og ressursbruk. 

HVILKE HØYDEPUNKT OG UTFORDRINGER KAN DU NEVNE FRA 2021?

Covid-19-pandemien fortsatte å gi noe usikkerhet for Camfils virksomhet i 2021. Våre fire forretningsområder ble påvirket på forskjellige måter, og vi hadde noen ekstra tøffe utfordringer i forsyningskjeden. Økte priser på innkjøp og transport hadde en negativ effekt i kjølvannet av pandemien. Til tross for disse forstyrrelsene var salgsveksten vår sterk. I det hele tatt tilpasset selskapet seg godt til de nye omstendighetene, og vi kunne møte en enda høyere etterspørsel etter enkelte produkter. For å opprettholde og utvide produksjonskapasiteten holdt vi oppe vårt høye investeringstempo i bygninger og produksjonsutstyr.

CAMFIL INVESTERTE TUNGT I FORSKNING OG UTVIKLING - HVORFOR?

Vi ser en økt bevissthet rundt viktigheten av ren, sunn og bærekraftig inneluft. Dette har blitt enda tydeligere under pandemien når fjerning av skadelige patogener ble satt høyt på agendaen over hele verden. Den globale etterspørselen etter svært effektive og bærekraftige luftfilter – som beskytter mennesker og gir mindre miljøpåvirkning – er stadig økende.

Vi ønsker ikke å vente på at andre går foran, og gjør det som er rett

Blant annet møter vi denne etterspørselen ved å investere tungt i Camfils forsknings- og utviklingskapasitet. Vi har seks FoU-sentre over hele verden, og flaggskipet vårt er Tech Center i Trosa, Sverige. Vi har utvidet Tech Center, både i kvadratmeter og med tanke på hvilken forskning vi er i stand til å utføre der. Det nye tilbygget, som nesten dobler størrelsen på lokalene, er for test- og læringsmetoder. Det er også for maskinoppgraderinger og prosessutvikling, inkludert forskning på og utvikling av råvarer slik at vi kan fortsette å levere produkter med enda høyere ytelse.

HVA MED BÆREKRAFT MED TANKE PÅ ANSATTE OG FORRETNINGSPARTNERE?

I 2021 implementerte vi en ny "Code of Conduct" for våre ansatte. Dette er en guide med retningslinjer for det daglige arbeidet her hos Camfil. Formålet er å fremme et bærekraftig arbeidsmiljø der mennesker trives og er produktive. Vi er en familieeid bedrift med 5 200 høyt verdsatte "familiemedlemmer", som jeg alle ønsker skal ha en lang og fremgangsrik Camfil-karriere. Vi har også implementert en ny "Code of Conduct" for våre forretningspartnere. Den krever at de skriver under på våre etiske retningslinjer hvis de ønsker å fortsette å jobbe med oss. Dette betyr at de forplikter seg til å gjøre forretninger på en måte som er rettferdig, pålitelig og transparent, og til å overholde gjeldende lover, forskrifter og bindende frivillige forpliktelser.

ER DET NOEN BÆREKRAFTINITIATIV DU GJERNE VIL FREMHEVE?

Vi hadde så mange flotte bærekraftprosjekter og initiativer i fjor, så det blir vanskelig å nevne alle her. Men, jeg kan for eksempel fortelle at vi startet opp mer bærekraftig lokal produksjon ved et nytt luftfiltreringsanlegg i Taiwan – hvor avfallet har blitt redusert takket være en produksjonsprosess som fremmer gjenbruk og resirkulering av filterkomponenter.

For å øke bevisstheten og informere allmennheten om viktigheten av innendørs luftkvalitet, lanserte vi en ny podcastserie, Let’s Talk Clean Air. ("La oss snakke om ren luft").

I 2021 tok vår svenske fabrikk vellykkede tiltak for å redusere utslipp fra transport av materialer til anlegget. De jobbet med to av de største inngående råvareleverandører for å flytte leverandørenes transporter fra vei til jernbane. Dette ga besparelser i CO2-utslipp på opp mot 120.000 kilo årlig. Camfil Italia donerte City M-luftrensere – med H14-filtre og aktivert karbonfiltre – til et kultursenter i byen Cinisello Balsamo for å sikre en trygg gjenåpning for besøkende etter den italienske Covid-19-låsen. Vi feiret også vår CSR-forpliktelse gjennom vår årlig og global CamfilCairing-uke – der vi har bærekraftsaktiviteter som inspirerer og utdanner oss selv, samt hjelper lokalsamfunnene våre med inneluftkvalitet
.

HVORDAN KAN MAN LÆRE MER OM CAMFILS BÆREKRAFTSARBEID?

Du er alltid velkommen til å kontakte et av våre lokale kontorer. Vi har svært kompetente medarbeidere over hele verden som mer enn gjerne deler kunnskap og innsikt. En annen måte er selvfølgelig å fortsette å lese vår  Bærekraftrapport og abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev. All vår kommunikasjon formidler vårt dype engasjement for bærekraft i alle deler av vår virksomhet. Det er som vi sier: I mer enn et halvt århundre har bærekraft ikke bare vært noe vi gjør - det er en del av vårt DNA.