Agenda 2030 - Globale mål for bærekraftig utvikling


Bærekraftig utvikling er av FN definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å sette kommende generasjoners evne til å dekke deres behov i fare. I 2015 ble verdensledere enige om 17 bærekraftsmål. Vi i Camfil har identifisert seks mål som vi føler er mest relevante for vår virksomhet og som gjør oss i stand til å bidra på en meningsfull måte.

Camfil har identifisert seks mål som vi mener er mest relevante for vår virksomhet og som gjør oss i stand til å bidra på en meningsfull måte. Fremover vil vi fortelle mer om vårt arbeid knyttet til disse målene.

FNs bærekraftsmål nr 12 - også i fokus hos Camfil:

12. ANSVARLIG PRODUKSJON & FORBRUK

Bærekraftig forbruk og produksjon er et av målene som er direkte knyttet til Camfil og våre leverandørers virksomhet.
Når vi gjør en LCA-analyse (Life Cycle Assessment) på luftfiltrene våre, ser vi at Camfils egen produksjonsprosess er den absolutt minste delen av produktets miljøpåvirkning.
Hvis vi for eksempel ser på produksjonen av filtermedier (filtreringsmaterialet), som skjer hos våre leverandører, ser vi at vi bidrar til miljøpåvirkningen deres ved at det er vi som forbruker materialet. Det er derfor også viktig å redusere avfallet eller skrotet som oppstår i prosessen vår. Å produsere materialer som ikke brukes er å bruke naturressurser, energi og transport unødvendig.

For å kunne analysere hvilket avfall vi har i de forskjellige prosessene - og hvorfor vi kaster det - startet vi for noen år siden med å måle medieutnyttelsen. Måling gir fokus, noe som gjør det lettere å forbedre seg.
Vi jobber for å redusere energiforbruket vårt i form av tilstedeværelsekontroll, ventilasjonskontroll, LED-belysning og i forbindelse med miljømerket strøm - samt ved lokalt produsert fornybar varme fra lokale varmeanlegg. Du som har besøkt lageret vårt i Trosa, Sverige, vet at vi har installert gulvvarme og luftrensere. Ikke bare for å spare energi, men også for å ha et rent og behagelig miljø.

Å fortsette arbeidet med å utvikle produktene våre for å redusere miljøpåvirkningen er også en viktig del av arbeidet. Produkter med lave trykkfall og lang levetid og vi øker bruken av fornybare eller resirkulerte materialer.

Det er ikke bare arbeidet med å redusere avfallet vårt vi fokuserer sterkt på, men også muligheten for å bruke det til noe annet. I løpet av det siste året har vi for eksempel sendt plastemballasjen vår til vår leverandør av plastposer som deretter kan gjenbruke den i returposene. Et annet eksempel er isolasjonsavfallet vårt, som tidligere var det eneste avfallet vi sendte til deponi. Nå sender vi den i stedet til en leverandør som kan bruke den i sin prosess for å utvikle ny isolasjon.

Dette er noen eksempler på hvordan vi jobber med bærekraftig forbruk og produksjon. Vi samarbeider tett med våre leverandører og kunder for å fortsette å forbedre og redusere miljøpåvirkningen. Dette er et pågående arbeid som vi hele tiden jobber aktivt med.
Publisert torsdag 30. juli 2020