Mangfold og like muligheter

Publisert onsdag 19. juni 2024

Camfil arbeider aktivt for en inkluderende bedriftskultur der alle ansatte kan overvinne stereotypier og utvikle sitt fulle potensial. Derfor har Camfils styre besluttet at alle Camfil-enheter med produksjon skal bli GEEIS-D-sertifisert.

GEEIS (Gender Equality European & International Standard) er en internasjonalt anerkjent sertifisering for bedrifter som arbeider aktivt med likestilling, mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

GEEIS- og GEEIS-DIVERSITY-sertifiseringene er rettet mot alle europeiske og internasjonale konsern som ønsker å bidra til å bygge et mer rettferdig samfunn basert på likestilling og mangfold. Rammeverkene er utformet for alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse, struktur og aktivitet, i alle land og på alle kontinenter.

GEEIS ble etabler av Arborus Fund, dtn første globale utviklingsfond som støtter likestilling mellom kjønnene på arbeidsplassen,og det internasjonale sertifiseringsbyrået Bureau Veritas
Vi forplikter oss!

Sertifiseringen viser vår forpliktelse til like muligheter og gir oss fordeler både som enkeltperson og som selskap. Bare for å nevne noen av disse fordelene, bidrar GEEIS til å sikre

 • Likestilling på jobben og mellom kolleger
 • Like muligheter
 • Likt lønnsnivå for like jobber
 • Et trygt arbeidsmiljø der du kan være den du er
 • En bedre balanse mellom arbeid og fritid
 • Forbedre den interkulturelle dialogen i selskapet
 • Bærekraftig utvikling

Kvalifisering for GEEIS

For å oppnå GEEIS- og GEEIS-DIVERSITY-sertifiseringen må bedriften implementere ledelses-, opplærings- og kommunikasjonsverktøy for å arbeide for like muligheter. Sertifiseringene tildeles etter en revisjon på stedet og en dokumentundersøkelse.

Sertifiseringsorganet måler hvor mye ressurser som er satt inn, og sørger for korrekt formidling av personalpolitikken når det gjelder faglig likestilling i morselskapet og i konsernets datterselskaper som er berørt av GEEIS eller GEEIS-DIVERSITY. En rekke kriterier brukes for å vurdere engasjement og fremdrift.

GEEIS eller GEEIS-DIVERSITY tildeles for 4 år med en midtveisevaluering etter 24 måneder.
Sertifiserte Camfilkontor over hele verden:

Camfils arbeid mot GEEIS-sertifiseringen startet i 2017, og vi har i dag 13 lokasjoner med GEEIS-D-sertifisering:

 • Corporate
 • Belgium
 • Denmark
 • Dubai
 • Finland
 • France
 • Ireland
 • Italy
 • Malaysia 
 • Netherlands
 • Slovakia
 • Spain
 • Sweden