Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

FNs globale mål nummer 8 handler om at alle mennesker skal ha en jobb med gode arbeidsvilkår, og fremme en inkluderende bærekraftig økonomisk vekst.

For oss som jobber på Camfil, er det viktig at vi har en arbeidsplass som gir alle de samme mulighetene. Vi står for likhet og mangfold og verdsetter de unike ideene som hver ansatt bidrar med. Camfil har derfor valgt å sertifisere GEEIS (like muligheter og mangfold).

Dette arbeidet starter allerede når man rekrutterer nye ansatte. For å legge til rette for nyrekruttering bruker vi en global rekrutteringsprosess (STAIRS) som velger ut de beste kandidatene basert på åpenhet, rettferdighet og respekt.

Vi jobber også med systematisk arbeidsmiljøarbeid. Hva mener vi så med det? Dette betyr at vi som arbeidsgiver må undersøke, forbedre og følge opp virksomheten på en slik måte at helse og ulykker på jobben forhindres. Dette gjelder både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Vi har flere utpekte verneombud rundt om i virksomheten som representerer arbeidstakerne i arbeidsmiljøspørsmål, men det er også viktig at alle ansatte forstår sitt personlige ansvar i det daglige arbeidet. Det handler om å jobbe med kontinuerlige forbedringer, og vi gjør dette blant annet ved å rapportere ulykker og potensielle risiko som kan oppstå i bedriften vår. Det er viktig for oss å forhindre eventuelle hendelser før de inntreffer.

For oss i Camfil er det en selvfølge at vi overholder de gjeldende lover, avtaler og forskrifter. Dette er grunnen til at vi også overvåker at de vi samarbeider med. som leverandører og distributører, følger våre retningslinjer. Ved å stille krav til bedriftene vi jobber med, sikrer de også at de ansatte har anstendige arbeidsforhold. Hvis vi har et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, vil dette føre til bærekraftig økonomisk vekst.

Vår kommunikasjon om fremgang publiseres på FNs Global Compact-nettsted, så hvis du vil lese mer om vårt globale bærekraftarbeid kan du lese om vår Bærekraftrapport 2019 her.

Publisert torsdag 7. mai 2020