Gjesteblogg med Simon Birkett

Simon Birkett er grunnlegger og VP for Clean Air i London som arbeider for full enighet omkring WHOs retningslinjer for luftkvalitet i London og andre steder i verden.

Ren luft i London - inne og ute

Etter en lang karriere ved HSBC, grunnla jeg Clean air i London (CAL) i 2006 med det formål å oppnå full overensstemmelse med Verdens Helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for luftkvalitet i London og andre steder.

Kampanjens tilnæming har vært å fokusere på luftkvalitet i London og oppover i landet. Dette betyr at CAL har avstått fra å engasjere seg i "støy" eller i andre byer, og har fokusert all sin innsats på å pavirke og oppmuntre ordførere i London, den britiske regjeringen, EU-kommisjonen og parlamentet, Verdens Helseorganisasjon og USAs nasjoner på måter som vil komme London til gode og oppmuntre andre byer til å følge etter.

Vendepunktet skjedde i 2012 da OL i London bidro til at luftforurensning ble et stort samtaleemne, både i Storbritannia og internasjonalt. Camfil var en uvurderlig katalysator da de tilbød seg a bli CAL-sponsor i 2011 med en foresprøsel om få støtte en kampanje som skulle øke bevissheten omkring emnet Inneluftkvalitet. Dette samarbeidet fortsatte, og blir sterkere og sterkere.

Det er en spennende tid for oss som bryr oss om innendørs luftkvalitet. Høydepunkter fra London inkluderer::

Knightsbridge Neighborhood Forum

Takket være min lidenskap for inneluftskvalitet, har Knightsbridge Neighborhood Forum (som jeg leder) inkludert  en policy for "sunn luft" blant de 42 retningslinjene som er inkludert i "The Neighborhood Plan" som ble sendt til Westminister bystyre i november 2017. En offentlig høring om denne policy ble lansert i desember samme år. Retningslinjene for "sunn luft" inkluderer:

"Ny utvikling og omfattende ombygging av eksisterende bygninger må kunne vise at de er designet for å sikre at innendørs luftkvalitet er i samsvar med WHOs siste retningslinjer for uftkvalitet,  inkludert partikler (PM2.5 og PM10), nitrogendioksid ( NO2), karbonmonoksid (CO), formaldehyd og flyktige organiske forbindelser (VOC). Det må også tas hensyn til konsentrasjoner av karbondioksid (CO2) i inneluften. "

Forklaring og begrunnelse for denne policy:

"Folkehelsen kan forbedres ved å kreve at man overholder de beste internasjonale standardene for luftkvalitet innendørs, siden folk vanligvis bruker omtrent 90% av tiden sin innendørs. Da er det viktig å forstå forskjellen mellom mekanisk ventilasjon, klimaanlegg og luftfiltrering. Passende standarder for valg av energieffektive luftfiltre inkluderer BS 16798-3:2017 som bruker ISO 16890 (for partikler) inkludert ePM1 og ISO 10121 (for gasser). Disse standardene kan brukes for å redusere energibruk og CO2 -utslipp. Hvis luftfiltrering brukes med tanke på å overholde innendørs luftkvalitetsstandarder, må informasjon gis til leietaker om hvilken type luftfiltrering som brukes, plasseringen og hvordan den skal vedlikeholdes. ”

The Neighborhood Forum foreslår også å opprette "null luftutslippsbygninger" når de bygges eller pusses opp. Med i hovedsak hel-elektriske bygninger, som bare avgir ventilert luft- og matlos, ville disse bygningene ha høy energieffektivitet og bruke fornybar energi generert på- og utenfor stedet og utenfor bygninger.

De siste trinnene inkluderer den offentlige høringen om nabolagsplanen, en planundersøkelse og en folkeavstemning blant innbyggerne med stemmerett i Knightsbridge. Hvis alt går bra, vil nabolagsplanen bli en del av utviklingsplanen for Knightsbridge sommeren 2018 sammen med Westminsters egen planlegging.

Ren luft i London

Den nye ordføreren i London gjorde luftforurensning til en av de to viktigste sakene ved siden av boliger i mai 2016. Sadiq Khans valgmanifest inkluderte "å gjenopprette luftkvaliteten i London til lovlige og trygge nivåer". Dette er en ambisiøs ambisjon, gitt at en rapport publisert av Greater London Authority i oktober 2017 med tittelen 'PM2.5 -konsentrasjoner og eksponering i London' fant at 7,9 millioner Londonboere - nesten 95% av byens innbyggere - bor i områder i London som overstiger WHOs retningslinjer for eksponering av årlige gjennomsnittlige konsentrasjoner av fine partikler (PM2,5) med 50% eller mer.

I desember 2017 var jeg derfor veldig takknemlig for å kunne ta imot en invitasjon til å snakke med "Building Engineering Services Association's (BESA)" om temaet "Ventilasjonshygiene og inneluftskvalitet". Min presentasjon understreket mulighetene som tilbys av planleggingssystemet for å forbedre inneluftskvaliteten. BESA ønsker å samarbeide med "the Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE)" for å utvikle nasjonale retningslinjer for inneklima. Peter Dyment fra Camfil var også til stede og ga en utmerket presentasjon om de nye standardene som er nevnt i "Knightsbridge Neighborhood Plan".

Jeg fortsetter også å oppfordre ordføreren til å inkludere FNs såkalte Sustainable Development Goals (SDGs) i sin nye London-plan og å støtte nabolagsplanlegging (både for å redusere luftforurensning ved selve kilden og innendørs).

På nasjonalt nivå i november 2017 foreslo CAL prinsipper for en ny luftlov (Clean Air Act) som ville bety en forbedret rolle for "Miljødirektoratet" (eller lignende miljøorganisasjoner) at de ville bli forpliktet til å se på forskriften om innendørs luftkvalitet og få fullmakt til å innføre tiltak for å kontrollere den.

FN om miljø

Siden mars 2015 har jeg vært medlem av styringsgruppen for FNs sjette femårsrapport om miljø (GE06), som ble presentert for den fjerde av FNs miljøkomiteer i Nairobi i mars 2019. Mer enn 1000 forskere har jobbet med denne rapporten.

Mine fire prioriteter i denne rollen er å understreke:
- behovet for akutte tiltak for å forbedre folkehelsen og miljøet
- viktigheten av å vurdere "En atmosfære" som inkluderer klimagasser og lokal luftforurensning innendørs og utendørs
- behovet for å vurdere livsstilsendringer sammen med tekniske løsninger
- myndigheter, lobby


En viktig anbefaling i GE06-rapporten, er behovet for å nå bærekraftsmålene som er satt opp i FNs handlingsplan "Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development" og bruke dem som et rammeverk for hvordan vi skal gå videre.

Hva er nødvendige å gjøre, og hvordan skal vi gjøre det?

Verden må ta grep for å redusere alle typer luftforurensning og støtte WHOs retningslinjer for luftkvalitet og vitenskapsbaserte mål for å redusere klimagassutslipp.

London tar sikte på å gå foran med Sadiq Khan, som signerte byen sin for "Breathe Life" -samarbeidet organisert av WHO, FNs "Environment and Clean Climate and Clean Air Coalition", for å koble sammen lignende verdensbyer, kombinere ekspertise, dele ekspertise og samarbeide for å forbedre luftkvaliteten.

Jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med Camfil og andre for ren luft - inne og ute!

 

 

Om SImon Birkett:

Simon Birkett er grunnlegger og administrerende direktør for Clean Air i London, som jobber for full etterlevelse av WHOs retningslinjer for luftkvalitet i London og andre steder. Simon er også en representant for UN Environment's High Level and Intergovernmental Stakeholder Advisory Group for the sixth Global Environment Outlook. På lokalt nivå er Simon leder av Knightsbridge Neighborhood Forum, som har publisert det første utkastet til Westminster Neighborhood Plan i London sentrum.

Publisert torsdag 2. mai 2019