Bærekraft
Utvikling av en grønnere arbeidsplass

Bærekraft

Å ta miljøaspektet med når vi utformer vårt produktsortiment er noe Camfil prioriterer. Til gjengjeld kan vi også gjøre din arbeidsplass mer miljøvennlig. Gjennom en kontinuerlig dialog med kundene våre og leverandører av filtermedia, samt utvikling av vårt produktdesign. kan vi minske luftmotstanden i filtrene våre. Dermed forbedrer vi direkte energieffektiviteten i de ventilasjonssystemene som benytter våre produkter. Vi kan arbeide sammen med deg for å finne livssykluskostnader for produkter som brukes i anlegget.

Helse og velvære

"God helse er en grunnleggende forutsetning for folks evne til å nå sitt fulle potensial og å bidra til samfunnsutviklingen." Dette er introduksjonen til FNs bærekraftsmål nummer 3. Det vi i Camfil kan bidra med på dette området er blant annet vår unike kompetanse på å rense luften fra skadelige stoffer.

Bærekraft Luftkvalitet

Anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst

For oss som arbeider på Camfil er det viktig vi alle har en arbeidsplass som gir alle de samme mulighetene. Vi står for likestilling og mangfold, og verdsetter de unike unike ideer som hver ansatt kan bidra med. Camfil har derfor valgt å GEEIS-sertifisere seg.

Bærekraft

Filtreringsløsgninger og Bærekraft

Camfils filter utgjør størstedelen av vår virksomhet. Vi tilbyr et enormt utvalg av strengt testede løsninger av høy kvalitet som rengjør inneluften for nærmes ethvert filtrerings- eller inneslutningsbehov.

Bærekraft

Molekylærfiltrering og Bærekraft

Molecular Contamination Control (MCC) -produkter fjerner de molekyler, gasser og damp fra luften som ikke kan fanges opp med vanlige partikkelfilter. Molekyler er vanligvis 1000 til 10.000 ganger mindre enn de mest gjennomtrengende partiklene som går gjennom HEPA- og ULPA-filtre. (ENG)

Bærekraft Luftkvalitet

Power Systems og Bærekraft

Camfil Power Systems (PS) tilbyr filtrerings- og akustiske løsninger for turbomaskineri inkludert gassturbiner, generatorer, industrielle luftkompressorer og dieselmotorer. Turbomachinery-teknologien har utviklet seg enormt de siste tiårene.(ENG)

Bærekraft Gassturbiner

Air Pollution Control og Bærekraft

Camfil Air Pollution Control (APC) utvikler og produserer støv, damp og røyksamlere for industri.

Bærekraft

Camfil og Bærekraft - et intervju med Camfils CEO

I dette intervjuet forteller Mark Simmons, Camfils CEO, hvorfor Camfil har et stå stort engasjement for bærekraft.

Bærekraft

Camfil bidrar til reduksjon av luftforurensning i Hong Kong

Verdens største luftfiltreringssystem i tunnel har et mål om å redusere sitt karbondioksidutslipp med 11.000 tonn årlig. I følge FNs miljøprogram er 92% av mennesker i Asia og Stillehavet utsatt for høye nivåer av luftforurensning, noe som utgjør en betydelig helserisiko.

Bærekraft Luftkvalitet Kundehistorier

Camfils misjon: å beskytte mennesker, miljø og prosesser mot skadelig forurensning

I 2018 fikk Camfil Group en ny administrerende direktør. Finn ut hva vår tidligere og nåværende administrerende direktør mener om Camfils strategi for bærekraft i dette intervjuet. Ledelsen vår mener at man både kan drive en sunn virksomhet og samtidig gå med overskudd. (ENG)

Bærekraft

Camfil og Bærekraft

I denne rapporten fra Camfils Group Sustainability Officer får du vite mer om at vi en større strategi for bærekraft, og ser på vår rolle som arbeidsgivere og hvordan vi samarbeider med leverandører, distributører og kunder for å beskytte menneskerettigheter, følge handelsregler og sikre at vi bidrar til å forhindre korrupsjon. (ENG)

Bærekraft

Simon Birkett, Grunnlegger og VP Clean Air i London

I følge WHO er luftforurensning den største helserisikoen for miljøet. Det er 3,7 millioner dødsfall hvert år som kan tilskrives utendørs luftforurensning og 4,3 millioner dødsfall som kan tilskrives innendørs luftforurensning.

Bærekraft

Gjesteblogg med Simon Birkett

"After a long career with HSBC, I established ‘Clean Air in London’ (CAL) in 2006 with a mission to achieve full compliance with WHO guidelines for air quality in London and elsewhere," said Simon Birkett

Bærekraft