Håndtering av støv og røyk i metallarbeid

Håndtering av metallstøv og røyk

Publisert mandag 29. august 2022

Metallbearbeidingsanlegg må være påpasselige med å kontrollere skadelig støv og røyk, spesielt de som inneholder skadelige metallpartikler fra prosesser som sveising, termisk skjæring, sliping og polering. Fjerning og kontroll av farlig støv og røyk er et «must» for å sikre god rengjøring, ansattes sikkerhet, utstyrspålitelighet og overholdelse av forskrifter. For bedre å forstå hva som bør vurderes ved håndtering av støv og røyk i metallbearbeiding har vi laget en GRATIS E-bok med 7 gode tips til deg.