คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality - IAQ)

คุณภาพอากาศภายในอาคารหมายถึงปริมาณของละอองและก๊าซ อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศที่อยู่ภายในอาคาร ในกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ คุณภาพของอากาศจะกำหนดจากความสามารถในการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ในกรณีที่เป็นกระบวนการผลิต คุณภาพของอากาศจะกำหนดจากความสามารถในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงภายในอาคารนั้นได้อย่างคุ้มค่า

ส่วนที่สำคัญที่สุดของคุณภาพอากาศภายในอาคารคือความสะอาดของอากาศ การปนเปื้อนในอากาศประกอบไปด้วยอนุภาค ก๊าซ และไอระเหยที่อาจลดความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ รวมถึงลดผลผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้ต่ำลง

วิถีชีวิตของเราทำให้เราได้รับมลพิษทางอากาศมากขึ้น

มลพิษทางอากาศภายนอกแทรกซึมเข้าสู่ภายในอาคาร หากไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มลพิษจะเกิดการสะสมและสามารถทำปฏิกิริยากับมลพิษทางอากาศภายในอาคารอื่น ๆ ได้

มลพิษทางอากาศในอาคารเกิดจากมลพิษทางอากาศภายนอกซึ่งประกอบด้วยอนุภาคและก๊าซเคลื่อนที่ที่มีความร้อนแทรกซึมเข้าสู่ภายในอาคารของเรา รวมถึงการปล่อยสารเคมีจากวัสดุอาคาร ผลิตภัณฑ์ DIY ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สเปรย์ปรับอากาศ อนุภาคเผาไหม้จากความร้อน การปรุงอาหาร และเทียน สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง การปล่อยก๊าซของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า…

  • เราใช้เวลาเกือบ 90% ของชีวิตอยู่ในบ้านของเรา (1)
  • ซึ่งอากาศภายในอาคารอาจมีมลพิษมากกว่าภายนอกได้สูงสุดถึง 50 เท่า (1)

สภาพแวดล้อมทางอากาศในชีวิตประจำวันคืออะไร

  • ประชากรส่วนใหญ่อาศัยและทำงานในพื้นที่ที่มีอัตราอนุภาคสูงเกินกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
  • บาร์เซโลนา (27μg/ม3/ปี), เวียนนา (21,6), บรัสเซลส์ (19), ปารีส (16,4), ลอนดอน (13,1), สต็อกโฮล์ม (9,4)
  • เราทานอาหาร 1 กก. ต่อวัน
  • เราดื่มน้ำ 2 ลิตร ต่อวัน
  • เราสูดอากาศเข้าไป 25 กก. ต่อวัน!
ข้อมูลอ้างอิง:
(1 สหภาพยุโรป - รายงาน ECA เรื่องการระบายอากาศ n°23 คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีและการใช้พลังงานอย่างสมเหตุผล
Created 6 พฤษภาคม 2562