Stoft- och rökavskiljare

Stoft- och rökavskiljare

Alla industrier har sina olika utmaningar med damm, stoft och rök. Camfil erbjuder allt från applikationer som hanterar farligt, brännbart torrt damm, inklusive rök och ångor till traditionell dammuppsamling för besvärande damm och ångor som inte kräver fullständig isolering och inneslutning. Oavsett utmaning kan vi hjälpa er att lösa era problem med damm, stoft och rök.

Camfils modulära avskiljare med patronfilter kombinerar förbättrad prestanda med enkel service samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön och gör den fri från irriterande damm och rök. Det innovativa systemet maximerar luftflödet samtidigt som filterbyten, tryckluftsanvändning, tryckfall och energikostnader minimeras.

Våra luftfiltreringslösningar och utsugssystem är anpassade för de flesta industrier och produktionsområden så som metallindustri, fordonindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och gruvdrift. Camfils stoft- och dammuppsamlare finns i följande filtreringsteknologier:

Torrfiltrering: Avskiljning av torrt, fint, fibröst, klibbigt och
brännbart damm och rök.

Våtfiltrering: Säker avskiljning för tillämpningar med flygande
gnistor, explosivt, klibbigt, fuktigt eller brännbart damm.