Indendørs luftkvalitet (IAQ)

Indendørs luftkvalitet (Indoor Air Quality) refererer til aerosol- og gasindholdet, temperaturen og luftfugtigheden i en struktur. Hvor mennesker bor bestemmes luftkvaliteten af dens evne til at påvirke sundhed og trivsel hos mennesker i samme struktur. Ved produktionsprocesser bestemmes luftkvaliteten af evnen til fremstille produkter af høj kvalitet i strukturen.

Den vigtigste del af den indendørs luftkvalitet er luftens renhed. Luftforurening består af partikler, gasser og dampe, der kan reducere menneskers trivsel og sundhed samt reducere resultaterne og effektiviteten i produktionsprocessen.

Måden, vi lever på, øger vores eksponering for luftforurening

Udendørs luftforurening infiltrerer bygninger. Uden tilstrækkelig ventilation ophober den dårlige luft sig og kan endda reagere med andre indendørs luftforurenende stoffer.

Indendørs luftforurening indeholder forurenet udeluft, herunder opvarmning og trafikpartikler og gasser, der trænger ind i vores bygninger - samt kemiske emissioner fra byggematerialer, rengøringsmidler, luftfriskere, forbrændingspartikler fra opvarmning, madlavning og stearinlys, allergener fra kæledyr m.fl.

  • Vi tilbringer op til 90% af vores liv indendørs. (1)
  • Indendørsluften kan være op til 50 gange mere forurenet end udendørsluften. (1)

Hvordan er det daglige luftmiljø?

  • En stor del af befolkningen bor og arbejder i områder, hvor mængden af partikler overstiger WHOs retningslinjer.
  • Vi spiser 1 kg mad om dagen
  • Vi drikker 2 liter væske om om dagen
  • Vi indånder op til 15 kg luft om dagen!
Kilder:
(1) European Union – ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy