Organisk affald

Organisk affald

Camfils effektive molekylærfiltre hjælper med at eliminere lugtgener og fjerner stærkt forurenede gasser fra denne yderst værdifulde ressource til vedvarende energi, kompost og jordforbedrende stoffer.

Når biologisk nedbrydeligt organisk affald opsamles eller adskilles fra det blandede affald, giver den værdi som brændsel til energiproduktion eller som råmateriale til kompost eller gødning. Vigtige kategorier indenfor organisk affald omfatter gødning, madaffald, græsafklip og afgrøderester.

Anaerobe (uden ilt) fordøjelsesprocesser anvendes til fremstilling af biogas, mens kompost fremstilles ved hjælp af aerobe (med ilt) fordøjelsesprocesser. Enhver bionedbrydningsproces producerer en kompleks blanding af gasser, der kan skabe lugtgener eller, når det drejer sig om biogas, korrosionsfare for forbrændingsmotoren. Molekylær filtrering hjælper med at eliminere disse problemer.

HÅNDTERING AF AFFALD - OG LUFTEN - ER AFGØRENDE HOS BIOGASANLÆG

Biogas er ved at opnå anerkendelse over hele verden, da genanvendt organisk affald erstatter ikke-bæredygtige fossile brændselskilder til energiproduktion. Når organisk affald fordøjes i en anaerob proces, kan slutproduktet methan - brændstoffet til energiproduktion - være stærkt forurenet med uønskede stoffer, der kan forårsage korrosion eller slid.

BIOGAS KAN INDEHOLDE DISSE SKADELIGE STOFFER:

  • Hydrogen sulfid (H2S)
  • Ammoniak (NH3)
  • Siloxaner
  • Aromatiske kulbrinter
  • Halogener (klor, fluor)
  • Partikler

Hvis høje koncentrationer af H2S får lov til at nå gasmotoren, hvor metanen forbrændes for at generere energi, kan motoren udsættes for intern korrosion på grund af en kombination af den sure gas og de høje temperaturer. Motorkorrosion kræver ikke-planlagt nedetid til vedligeholdelse og reparation – stigende vedligeholdelsesomkostninger og reducering af output og overskud for biogasanlægget. Mange anaerobe fordøjere og biogasmotorer er placeret tæt på råmaterialet fra organisk affald, f.eks. på gårde. In-line molekylær filtrering er den accepterede metode til fjernelse af hydrogensulfid fra biogas inden forbrænding.

STYR LUGTE FRA KOMPOSTERING MED MOLEKYLÆR FILTRERING

Organisk affald kan delvist bionedbrydes i en aerob proces for at lave kompost eller jordforbedrende produkter. Der produceres lidt eller ingen hydrogensulfid, men meget af det flygtige organiske indhold fra affaldet frigives. Dette kan skabe lugtgener på grund af den meget høje intensitet. Gasblandingen, der er ansvarlig for lugten, er meget kompleks, men en stor bestanddel er terpener som alfa-pinen.

Du kan bruge molekylær filtrering som en metode til at styre lugte både på udsugningen fra produktionsbygningen og i ventilationssystemet på maskinerne, der anvendes i proceshalen for at dreje og blande det rådnende affald.

Med Camfils dedikerede molekylære filtreringsløsninger kan du holde besværlige lugte væk fra naboområderne og filtrere forurenede gasser, før de når forbrændingsmotoren.

Nyeste artikler

Retrofit-filterpatroner til støvopsamlingsanlæg

Optimér dit støvfilteranlægs effektivitet med retrofit-filtre

Publiceret 27. marts 2023

Vidste du, at Camfil har et komplet sortiment af retrofit-filtre, der kan bruges i de mest almindelige mærker på markedet? Camfils filtre er ikke kun designet til at få jobbet gjort men også til at optimere dit støvfiltreringsanlægs effektivitet.

Produktion og maskineri Life Science og Sundhedspleje Energi og turbomaskineri Foede og drikkevarer

CAMFIL CITY

Publiceret 30. juni 2022

Det er ikke alle, der køber vores produkter, som er eksperter i luftfiltrering, og det behøver de heller ikke være. Formålet med Camfil City er at give alle mulighed for at lære det grundlæggende i, hvad vores renluftsløsninger kan gøre for dem.

Bæredygtighed Case studies Produktion og maskineri Life Science og Sundhedspleje Elektronik Standarder og foreskrifter Viruskontaminering Take a Breath PM1 ISO16890 Energi og turbomaskineri Innovation teknologi og forskning Ekspertise og webinarer Luftkvalitet Erhverv og offentlige bygninger Foede og drikkevarer Luftrensere