E-mobility battericelleproduktion

E-mobility battericelleproduktion

Ved produktion af lithiumbatterier dannes der mange forskellige luftbårne forureninger, som kan påvirke medarbejdernes helbred. Det er afgørende for sikker drift af produktionsanlægget at sikre, at den luftbårne forurening fjernes og fanges fra dit anlæg.

Tilluftsapplikationer

Det mest kritiske miljøelement, der skal kontrolleres i batteriproduktionsanlæg, er relativ luftfugtighed, nogle gange så lav som en dugpunktstemperatur på -70º celsius. For at opretholde dette niveau skal rummene tætnes for at forhindre indtrængen af fugt. For lithiumbattericeller tegner rene materialer sig for 85% af omkostningerne til pakkens procesmaterialer. Reduktion af forurening gennem alle stadier af fremstillingsprocessen vil øge udbyttet betydeligt, noget som tidligere har været kendt for at være 50%, når forureningsniveauerne ikke kontrolleres ordentligt. Øget udbytte og bedre ydende celler vil fremme markedets accept af denne nye teknologi. Forbedring og opretholdelse af luftklassen inde i bygningen vil øge udbyttet og producere celler med bedre ydeevne. Dette vil forbedre produktiviteten og fremme hurtigere tilpasning af denne transportform.

Luftkvalitet - bekymringer

Beskyt processerne

Forskellige typer lithiumbatterier benytter forskellige kemier og har forskellige ydeevne-, omkostnings- og sikkerhedsegenskaber. Cellerne i et lithiumbatteri indeholder separatorer, der forhindrer anoder og katoder, eller positive og negative poler, i at røre hinanden. Hvis et stykke metal kommer for tæt på separatoren, kan det punktere separatoren og forårsage kortslutning. Kontrol af luftkvaliteten under fremstillingsprocessen reducerer denne kostbare forurening, øger udbyttet og sikrer, at et kvalitetsprodukt kommer ud til brugeren. Camfils renluftsløsninger vil beskytte dine processer ved at reducere den luftbårne forurening, der tilsmudser eller kortslutter cellerne. Udbyttet øges, og et kvalitetsprodukt pakkes til brugeren.

Et sikkert arbejdsmiljø

Ved produktionen af lithiumbatterier dannes der forskellige partikler, gasser og giftstoffer, som kan udgøre en risiko for både menneskerne på din fabrik samt udemiljøet. At sikre alles helbred på en rigtig måde vil sikre et trygt arbejdsmiljø. Camfils renluftsløsninger kan hjælpe med at fange og fjerne denne potentielt skadelige forurening i luften for at sikre et trygt og rent arbejdsmiljø.

Reducering af energiomkostningerne

At reducere energiomkostningerne og blive "Net Carbon Zero" er et nøgleinitiativ fra mange af verdens førende mærker. Vidste du, at ventilationssystemer kan svare til over 50% af dit samlede energiforbrug, og heraf kan 30% være direkte relateret til luftfilteret? Camfils renluftsløsninger er udviklet til at sikre, at dit anlæg er energioptimeret uden at gå på kompromis med luftkvaliteten.

Nyeste artikler

Sørg for, at dit støvfiltreringsudstyr er sikkert og kompatibelt

Publiceret 24. juli 2023

Støvfiltreringssystemer er sikkerhedsenheder, og derfor kræves der avancerede moderne metoder til validering og certificering. Desuden er det afgørende at sikre, at systemet stadig er i overensstemmelse med de gældende regler efter måske ændrede procesforhold for at give maksimal sikkerhed for personalet og anlægget. Det anbefales også at udføre kvalitetsaudit, proces kvalitetssikring og årlige sikkerhedsinspektioner.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Totalomkostninger (TCO) for procesfiltreringsanlæg

Publiceret 16. juni 2023

Ved køb af procesfiltreringssystemer og filterpatroner er indkøbsprisen kun toppen af isbjerget. De sande omkostninger – energi, vedligehold og drift – lurer under overfladen. Den gode nyhed er, at der er findes måder til at reducere disse omkostninger på lang sigt.

Innovation teknologi og forskning Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Vælg det rigtige filtermedie til dine industrielle applikationer

Publiceret 27. marts 2023

Støvfiltreringssystemer er en vigtig del af alle fremstillingsprocesser, så de skal dimensioneres og designes korrekt. En kritisk designkomponent er at specificere det korrekte filtreringsmedie, hvilket kræver analyse af støvet i processen samt alle driftsforhold.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Hemipleat-filtre opfanger & frigiver flere forurenende stoffer, når de pulsrenses

Publiceret 27. marts 2023

HemiPleat er kort sagt den unikke, patenterede medieplisseringsteknologi, som Camfil bruger til at skabe højeffektive filterpatroner med lang levetid.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

CAMFIL CITY

Publiceret 30. juni 2022

Det er ikke alle, der køber vores produkter, som er eksperter i luftfiltrering, og det behøver de heller ikke være. Formålet med Camfil City er at give alle mulighed for at lære det grundlæggende i, hvad vores renluftsløsninger kan gøre for dem.

Viruskontaminering Energi og turbomaskineri Take a Breath PM1 ISO16890 Luftkvalitet Innovation teknologi og forskning Standarder og foreskrifter Case studies Luftrensere Elektronik Produktion og maskineri Erhverv og offentlige bygninger Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje Bæredygtighed Ekspertise og webinarer