Filtreringsløsninger til sygehuse: Fokus på patienter og personale

Publiceret 22. juni 2021

Når sygehuse vælger filterløsninger til ventilation, bør der ikke vælges den billigste løsning. For det vil ikke være billigst i det lange løb. Og løsningen må ikke kun fokusere på patienterne men bør også inkludere de ansatte.

Camfil beskytter mennesker, miljøet og processer - og ingen steder er luftfiltrering vigtigere end inden for sundhedsvæsenet. Niveauet af luftbårne smitsomme partikler stiger i forhold til antallet af smittede på stedet. Bekymringen er ikke kun begrænset til sygehuse – plejehjem, tandlæger og klinikker har også brug for effektiv luftfiltrering.

Sundhedssektoren har ikke kun strenge krav til hygiejne og patientsikkerhed - men også til produktivitet og effektivitet. Jo hurtigere en stue kan gøres ren, jo hurtigere kan der påbegyndes en ny operation. Det er derfor vigtigt, at filtreringsløsningerne øger produktiviteten men også reducerer energiforbruget samt hjælper patienten med at komme sig hurtigere.

Sundhedssektoren er et af Camfils vigtigste markeder. Et almindeligt komfortfilter er noget, som mange kan levere. Men når der stilles højere krav, og der skal fjernes vira, bakterier, radioaktivitet og gasser, så skal leverandøren have god dokumentation - og her er Camfil markedsledende på verdensplan, ikke kun i DK.

Udstyr udskiftes, og luftkvaliteten forbedres

Camfil har set mange hospitaler indefra og set, at der stadig er gamle ventilationsenheder på nogle hospitaler i Danmark. Tendensen er dog, at mere udstyr udskiftes, og filtreringskvalitet bliver bedre og bedre.

På den anden side er den tekniske forståelse af systemerne ikke altid komplet, hvilket kan betyde, at den billigste løsning vælges i troen om, at man får en tilsvarende kvalitet. Men normalt er der en sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Nybyggede sygehuse har som regel gode filtreringsløsninger. Mere krævende er det for de eksisterende sygehuse at opgradere. For i nogle tilfælde  venter man på en beslutning om at bygge et nyt sygehus, og derefter udsættes investeringerne - og ventetiden kan blive årtier.

Det, der spares ved at vælge TAF, er meget mindre end omkostningerne ved en reoperation, for eksempel en hofteoperation.

LAF-lofter giver større sikkerhed mod smitte eller forurening

Det er lettere at få god luftkvalitet i et operationsrum, hvis du har en laminær luftstrøm (LAF-loft med HEPA-filter) frem for TAF (Turbulent Air Flow). Ved TAF (Turbulent Air Flow) har man tilluftsventiler, hvor der tilføres ren luft. Med laminære luftstrømme er større overflader og felter i operationsstuen blevet dækket med HEPA-filtre - hvilket gør det lettere at sikre en ren luftstrøm over patienten. Dette giver større sikkerhed og fuldstændig ren luft. Ved TAF (Turbulent Air Flow) er risikoen for smitte eller kontaminering større.

På projekter, hvor der skal spares penge, ser vi, at nogle vælger TAF (Turbulent Air Flow). Men så får man til gengæld højere energiomkostninger i fremtiden sammen med den øgede risiko for smitte. Det, der spares ved at vælge TAF (Turbulent Air Flow), er meget mindre end omkostningerne ved en reoperation, for eksempel en hofteoperation.

Det er dog ikke kun valget af ventilationsprincip, der bestemmer luftkvaliteten - rutiner og arbejdsmetoder spiller også ind.

Safe-change

Camfil opfordrer kraftigt sygehuse til at anskaffe safe-change skabe, så sygehusets ansatte har en speciel pose, som de trække beskidte filtre ind i. Man må ikke bare dekontaminere rum, hvor der har ligget patienter med farlig smitte, men man skal også sikre personalet, der skifter filtre, mod at blive smittet.

Glem ikke medarbejdernes sikkerhed

I de senere år er der kommet mere fokus på farlige sygehusbakterier og sårinfektioner. Sygehusene har købt robotter, der sprøjter og dekontaminerer rum (brintperoxid og lignende), men vi ser, at der er for lidt opmærksomhed på afkastluften, filtrene og hvordan de skiftes. Camfil har egne rutiner for et sikkert filterskifte. Kontakt os gerne for information og hjælp.

safe filter change

Udskiftning af filtre på en sikker måde

air cleaners for hospitals

Luftrensere til sygehuse

Safe-change

Safe-change: CamSafe 2