Datacentre

Datacentre

Der er ikke tid til driftsstop på et datacenter. Hold dit dyrebare udstyr - og virksomheder - i gang med højeffektive luftfiltreringsløsninger.

Datacenterkunder rundt om i verden er afhængige af Camfils luftfiltreringsløsninger for at bevare tilførslen af ren luft og data. Ikke alene hjælper løsningerne med et sundt, sikkert indendørs miljø fri for skadelige luftforurenende stoffer, men de kan også reducere energiforbruget af dit elektricitetsforbrugende it-udstyr.

DERFOR ER INDENDØRS LUFTKVALITET MISSIONSKRITISK I DATACENTRE

Nu mere end nogensinde kræver missionskritiske datacentre høj sikkerhed og pålidelighed. Indendørs luftkvalitet spiller en afgørende rolle for at holde datacentre, serverracks og elektroniske komponenter fuldt funktionsdygtige.

Partikel- og gasformige forureninger udgør en alvorlig trussel mod denne sikkerhed. De kan komme fra indendørs kilder, fra personer, der færdes ind og ud af bygningen, og fra udendørs ventilationssystemer. Disse forureninger kan resultere i driftsstop, nedbrud eller i værste fald tab af data.

RISICIENE INKLUDERER:

  • Korrosion af komponenter på grund af støv, der indeholder svovlbærende gasser
  • Forhindring af køleluftstrømme og deformation af overflader
  • Ændringer i elektrisk impedans, kredsløbsfejl og udbrændthed med tilhørende brandrisiko

GODE LUFTFILTRERINGSLØSNINGER HJÆLPER MED AT REDUCERE ENERGIOMKOSTNINGER

Datacentre bruger 2% af al den elektricitet, der anvendes i USA, og 32% af det bruges af klimaanlægget. På steder med et naturligt køligt klima, bruger facilitetsansvarlige fri luftkøling for at løse deres energiforbrugsproblemer. Men den indkommende luft skal renses for at beskytte udstyret.

Camfils 5-stjernede luftfiltre kan hjælpe dig med at reducere dine energiomkostninger - i mange tilfælde op til 40% eller mere. Du kan bruge vores life cycle-software til at overveje filterpris, bortskaffelsesomkostninger, energiomkostninger og lønomkostninger forbundet med luftfiltreringsløsningen.

FORDELENE VED CAMFILS LUFTFILTRE I DIT DATACENTER

  • Forhindrer udstyrets nedetid og fejl
  • Forbedrer brandresistensen med flammehæmmende luftfiltre 
  • Skærmer af for elektromagnetisk interferens, der forårsager datafejl og udstyrsfejl
  • Øger energieffektiviteten og reducerer energiomkostningerne
  • Reducerer dit CO2-fodaftryk med miljøvenlige produkter med høj energieffektivitet, der opfylder alle internationale standarder
  • Vælg ud fra et af de største udvalg af luftfiltreringsløsninger på markedet, skræddersyet til dine behov