Scandinavian Cosmetics
Malmø

Ren luft beskytter personale og følsom teknologi på robotlager

Publiceret 21. marts 2022

Det er måske ikke alle, der ved, at indendørs luft kan være op til 50 gange mere forurenet end udendørs luft, men Niklas Lindblad, lagerchef i Scandinavian Cosmetics, havde tidligere erfaringer med hvor støvet og forurenet et lager kan være. Derfor begyndte han på et tidligt tidspunkt af byggeprocessen af det nye lager at undersøge, hvordan dette problem kunne forebygges. Niklas kontaktede ejendommens ejer Catena, som anbefalede at tage kontakt til Camfil for at finde passende løsninger.

Beskyttelse af mennesker og følsom teknologi

Niklas konsulterede Camfil og efter besøg på byggepladsen startede Scandinavian Cosmetics og Camfil sammen en proces omkring luftmiljøet på det kommende lager. Det første Niklas informerede om var at medarbejdernes arbejdsmiljø er højt prioriteret.

Se video fra Scandinavian Cosmetics

”Vores medarbejdere skal have det godt og have de bedste forhold på deres arbejdsplads. Vi har også et robotlager med følsomme sensorer og teknologi, der skal beskyttes.”
Niklas understregede også vigtigheden af at kunne levere rene produkter til kunderne. Sammen med Camfil blev kilder til forurening og mulige løsninger identificeret. Vigtige kilder, der blev identificeret, omfattede åbninger ved lastporte, emballagehåndtering og truckkørsel. Ejendommens beliggenhed med flere store og stærkt trafikerede veje udenfor påvirkede naturligvis også kvaliteten af indendørsluften.

Effektiv løsning med gode resultater

Da analysen var gennemført, startede et projekterings- og dimensioneringsarbejde hos Camfil. Standardventilation var allerede på plads i rummet, og Camfil undersøgte yderligere muligheder for at rense luften i rummet så effektivt som muligt for at beskytte mennesker, produkter og teknologi.

I dette tilfælde var der ikke mulighed for at måle eksisterende forureningsniveauer, da aktiviteterne i lokalerne endnu ikke var startet. Her var Camfils viden baseret på lang erfaring og lokale analyser sammen med kunden.

Det viste sig, at Camfils luftrenser CC 6000 var den rigtige maskine til opgaven, en velafprøvet luftrenser til denne applikation. Et forslag blev præsenteret for kunden, detaljer blev defineret og lagerførte luftrensere kunne leveres inden længe. De blev installeret på lageret og begyndte straks at levere ren luft.

Luftkvaliteten overvåges kontinuerligt af Camfil, og takket være Camfils luftkvalitetssensor Air Image kan Scandinavian Cosmetics også visuelt følge lokalernes luftkvalitet og overvåge, hvordan partikelniveauet reduceres.

En stor fordel ved denne opgave var, at Camfil blev kontaktet på et tidligt tidspunkt og kunne tage del i processen fra starten, siger Mattias Utbys Business Development Manager hos Camfil Svenska.