Air Intake Screens

Air Intake Screens

Camfils Air Intake Screens er langtidsholdbare, vejrbestandige udvendige mesh-filtre, som stopper snavs som pollen, blade, insekter og affald, før det kan trænge ind og tilstoppe coils og interne komponenter i ventilationsenheder, chillers, tørkølere, køletårne og klimaanlæg.

Tilsmudsning forårsaget af luftbårent skidt og snavs begrænser luftens bevægelse, hvilket betyder, at anlægget bruger mere energi til at arbejde med den nødvendige luftmængde, der er behov for hyppig vedligeholdelse samt risici for driftsstop øges. Camfils Air Intake Screens fås med standard- og finmasket mesh, der passer til forholdene på stedet og kan hurtigt installeres på de fleste HVAC-anlæg, da hver enkelt skræddersyes individuelt. Vedligeholdelsestid og -omkostninger reduceres betydeligt, da ophobet skidt og snavs let kan ses, og skærmene kan rengøres på få minutter med en blød børste, støvsuger eller slange. Tidskrævende, kostbar og potentielt skadelig rensning af coils elimineres eller reduceres væsentligt. Flere monteringsmuligheder er tilgængelige.