Indånding af ren luft – en selvfølgelighed?

Publiceret 3. september 2021

Camfil er i spidsen for en voksende international bevægelse, der har til formål at reducere de negative sundhedskonsekvenser af forurenet luft. Som en førende aktør inden for renluftsløsninger synes vi, at det er vigtigt at informere og formidle viden til både kunder og andre interesserede om fordelene ved effektiv luftfiltrering og et godt indeklima – i tillæg til at fortælle om de sundhedsmæssige udfordringer, som luft forurening kan forårsage.

Temaet for The International Day of Clean Air for blue skies i 2021 er “Healthy Air, Healthy Planet” (ren luft, sund planet) der lægger vægt på de sundhedsmæssige aspekter ved luftforurening – specielt med tanke på COVID-19 pandemien.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anslår, at der hvert år dør syv millioner mennesker af forurening. Indånding af luft med et højt forureningsniveau forårsager en lang række sygdomme, og denne "usynlige trussel" påvirker alle biologiske systemer i vores krop. National Geographic Magazine dedikerede et helt nummer (april 2021) til luftforurening med fokus på årsagerne til, at vi alle bør være ekstra opmærksomme på, hvor vigtigt det er at kunne indånde ren luft.

Selvom luftforurening er skadelig for alle, er det helbredet for de mest sårbare grupper i samfundet, der er mest udsat: syge, ældre, børn og mennesker, der lever under dårlige forhold. Luftforurening påvirker os i alle livsfaser - fra fosterlivet til alderdommen. At trække vejret er det første og sidste, vi gør i livet - så det er med rette, at vi kan og bør stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af luften omkring os.

WHO: BREATHE LIFE - HVORDAN LUFTFORURENING PÅVIRKER DIN KROP

Luftforurening er en global udfordring, og vi kan ikke bekæmpe denne usynlige trussel, før vi fuldt ud forstår, hvor alvorlig den er. Læs mere om dette hos FN: Klik her

FORSTÅ PM1-PARTIKLER OG DE SKADELIGE VIRKNINGER

For at kunne tilbyde et sundt og godt indeklima bør der sættes fokus på partikler, der er 1 μm i diameter eller mindre - også kendt som PM1 (Particulate Matter 1).

PM1 – DEN STØRSTE TRUSSEL

Tidligere har måling og rapportering især fokuseret på partikelstørrelserne PM10 og PM2.5, men i dag ved vi at PM1, og især de mindste partikler i PM1-fraktionen ultrafine partikler (<0,1 μm) og nanopartikler (<0 .05 μm) - er de farligste. De fleste PM1-partikler stammer fra forbrændingsprocesser og især emissioner fra dieselmotorer i bymiljøer. Disse ultrafine partikler er skadelige, fordi de kan passere gennem kroppens naturlige forsvar og nå helt til lungernes fine struktur - og derfra ind i blodbanen og påvirke kritiske organer. Dette er et af de stærkeste argumenter for at vælge de mest effektive ventilationsfiltre, der giver den bedste beskyttelse og som fjerner PM1 - hvilket især er ekstra vigtigt i byområder.

På nuværende tidspunkt er luftforurening i trafikken og luftbårne vira med COVID-19 de største udfordringer for indendørs luftkvalitet (IAQ) og som naturligvis har størst interesse for offentligheden. Der er fundet meget høje niveauer af skadelige PM1-partikler i begge disse problemområder. Luftfiltrering er den eneste teknologi, der er testet med internationale tekniske standarder, som viser, hvordan farlige PM1-partikler fjernes fra luften.

Det der skal til for at fjerne partikler fra ventilationsluften er ISO 16890 ePM1-klassificerede filtre. Som et ekstra tiltag til ventilationssystemerne kan luftrensere med HEPA-filter H14 - testet i henhold til EN1822:2019 - bruges som supplement sammen med luftkvalitetssensorer. Disse sensorer kan vise luftkvaliteten i realtime i en bygning og sammenligne den med WHO's vejledende niveauer. Denne måling giver bevis for ydeevne, ren sund luft og sikkerhed for dem, der bruger bygninger som skoler, hospitaler, kontorer og andre indendørs miljøer. Luftrensere med luftkvalitetssensorer er også fornuftige at bruge i hjem og boliger.

ANVENDELSESOMRÅDER FOR LUFTFILTRERING I INDEMILJØER

Komfortfiltre til indendørs luftkvalitet (IAQ)

Camfils filtre bruges meget i luftbehandlingsenheder (AHU) i ventilationssystemer i bygninger som skoler, kontorer, boliger, hospitaler og lufthavne. De danner selve grundlaget for et rent, sundt og produktivt indendørs miljø med et godt indeklima (IAQ). Produkter og ydelser leveres til Facility Management-virksomheder, offentlige myndigheder, kontor- og erhvervsbygninger, skoler og virksomheder, der tilbyder ventilation og aircondition. I Europa er posefiltre dominerende, og Hi-Flo™ og det energibesparende Hi-Flo™ XL-filter bruges meget ofte. I Nordamerika er kompaktfiltre med plisserede filtermedier mere almindelige, selvom posefiltre også vinder indpas der. Camfils filtre på dette marked inkluderer også de energibesparende filtre 30/30™, Hi-Flo™ ES, og Durafil ES™ filtre. ™. I Asien bruger de en lang række standarder og systemer, hvilket fører til et meget varieret filtermarked. De mest populære energieffektive løsninger er Hi-Flo-filtre med stort medieareal og Durafil ES™, når der kræves en kompakt løsning. Camfil tilbyder ePM1-klassificerede filtre, der overholder den nye ISO 16890-standardsamt ozonklassificerede CITY-filtre, der kombinerer partikel- og molekylær filtrering til alle forurenede indendørs miljøer. Løsningerne omfatter luftrensere - herunder serien af industrielle luftrenser - og de mindre, enkeltstående City luftrensere med partikel- og molekylær filtrering til kontorer, detailhandler, skoler og hjem.

Filtrering til hospitaler og rene processer

Camfils yderst effektive filtre og løsninger til renrumsfiltrering er afgørende for at levere ren, uforurenet luft i mange produktionsprocesser såsom Life Science- samt fødevare- og drikkevareindustrierne, hvor produkter skal produceres i strengt kontrollerede miljøer for at undgå bioforurening, produktdestruktion og høje omkostninger. Andre kritiske filtreringsapplikationer leveres til biofarmaceutiske faciliteter og loftsystemer til operationsstuer, hvor det er afgørende at fjerne luftbårne smitsomme forureninger. 

Molekylær Kontamineringskontrol (MCC)

Mange avancerede mikroelektronikfabrikker over hele verden bruger Camfils MCC-filtreringsløsninger i renrum og på procesudstyr for at undgå problemer som korrosion, kondenserbare organiske aflejringer eller eksponering for lave niveauer af skadelig ammoniak. Alle disse spørgsmål kan påvirke produktionen og omkostningerne ved mange avancerede produkter, såsom mikrochips, halvledere, mikroprocessorer og skærme til smartphones og tablets. Camfil tester 100 procent af sine ULPA-filtre til MCC og har også udviklet en række filtre, der er certificeret mod organisk afgasning.

Lugte fjernes med plug-in

At inkludere en løsning der fjerner lugt med molekylær filtrering i et eksisterende ventilationssystem er ikke altid let, når pladsen er begrænset, og installationen kræver dyre justeringer. Dette var situationen på fabrikken hos en stor biofarmaceutisk producent af medicin, vacciner og medicinsk udstyr. På fabrikken klagede medarbejderne over en ubehagelig lugt fra laboratoriet og koldlageret, hvor gæringsprøver blev opbevaret. Fermenteringsprocessen forårsagede en ubehagelig og distraherende lugt. Camfils specialister i molekylær filtrering undersøgte lugten og tilbød hurtigt en løsning, der kun krævede en stikkontakt: En fritstående plug-in luftrenser konfigureret med et molekylærfilter.

Vælg det rigtige luftfilter

I Europa hjælper Eurovent 4/23-standarden med let at vælge det rigtige luftfilter baseret på to centrale parametre: udeluftværdien (baseret på WHO's retningslinjer) og typen af bygning eller aktiviteter, der udføres i bygningen. Eurovent 4/23 giver anbefalinger om minimums luftfiltreringsniveauer for bygninger for at beskytte beboere mod skadelig luftforurening.

Uanset hvor vi befinder os så er den usynlige trussel der. Men selvom de små partikler er grund til mere bekymring når det kommer til luften omkring os, så skal vi ikke overse andre skadelige forureninger. Gasser forårsager lige så meget eller mere skade på helbred, miljø og kritiske processer. Luften ser ingen grænser, så de små partikler kan faktisk "rejse" mange kilometer væk. Dette skyldes mange forskellige faktorer fra både mennesker og processer. For at forstå luftkvalitetsudfordringerne hos dig eller din virksomhed er du velkommen til at kontakte Camfil.