Metalforarbejdning

Metalforarbejdning

Øg produktionseffektiviteten, reducer din miljøpåvirkning og hold dine produktion og medarbejdere sikre. Vores støvanlæg og luftfiltre til metalbearbejdning arbejder for dig, så du kan fokusere på at få arbejdet gjort.

Alt afhængig af industrien kan forurening fra metalbearbejdning omfatte store støvniveauer, eksplosivt støv og molekylære forurenende stoffer, der resulterer i lugte, korrosive reaktioner, og de kan endda udgøre en giftig trussel for personalet og miljøet. Alt dette kræver unikke luftfiltreringsløsninger, der er designet til høj effektivitet over en lang periode under potentielt barske driftsforhold.

UDFORDRINGER MED AT HOLDE LUFTEN REN VED METALFORARBEJDNING

Metalforarbejdningsindustri kan omfatte luftfart, polering, slibning, laserskæring, plasmaskæring, bearbejdning, metallisering, sprøjtemaling, sandblæsning, siloer, svejsning, termisk sprøjtning og mange flere. Opsamling af støv, røg, tåge eller dampe, der genereres under metalbearbejdningsprocesser, kan skabe en unik udfordring, og ofte er der ikke meget gulvplads til rådighed. 

Camfil er ekspert i industrielle støv-, tåge- og røganlæg, der forhindrer forurenende stoffer i at trænge ind på arbejdspladsen og ud i udendørsluften, hvilket skaber mere sikre og rene miljøer. Ved at kombinere brugen af retningslinjer med vores mangeårige erfaring i felten samt topmoderne luftfiltrering, kan Camfil anbefale et pris- og pladsbesparende filtreringssystem, der er pålideligt, holdbart og let at vedligeholde. Lad os hjælpe dig med at installere et sikkert støv- og røganlæg.

TRE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE STØV-, TÅGE- OG RØGANLÆG SAMT LUFTFILTRE FRA CAMFIL

 

  1. FORBEDRER VEJRTRÆKNINGEN OG OPFYLDER ARBEJDSMILJØREGLERNE

    Et veldesignet og vedligeholdt støv- og røganlæg forhindrer åndedrætsproblemer og sørger for, at produktionen er i overensstemmelse med gældende luftkvalitetskrav. Det kan således hjælpe dig med at undgå potentielle langsigtede ansvarsproblemer.

  2. FORLÆNG MASKINERNES LIV OG REDUCER VEDLIGEHOLDELSEN

    Udstyret, producenter anvender, bliver mere og mere sofistikeret. Styringssystemer og andre datastyrede systemer er mere følsomme end maskinerne var for 10 eller 20 år siden. Hvis røgen fra metalbearbejdningsprocesser såsom svejsning ikke kontrolleres ordentligt, kan de elektroniske styringssystemer svigte, afbryde driften og kræve nødreparationer. Dette medfører nedetid for produktionen, frustration og dyre tab i produktiviteten.

  3. SPAR ENERGI 

    I kolde miljøer kan et ordentligt røgventilationssystem reducere dine energiomkostninger betydeligt ved at recirkulere det filtrerede luft og dermed sænke behovet for kostbar tilføjelsesluft.

 

Nyeste artikler

Forbedring af luftkvaliteten i og omkring produktionsanlæg

Publiceret 14. februar 2024

Processer i produktionsanlæg genererer ofte støv og røg, der kan udgøre sundhedsrisici for dine operatører eller kompromittere dine produkters kvalitet og sikkerhed. Den rigtige opsamlings- og filtreringsløsning hjælper med at beskytte mod de vigtigste risici ved ukontrollerede emissioner og dermed skabe sikre arbejdsmiljøer.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje Luftkvalitet

Effektiv udsugning af olieholdig svejserøg

Publiceret 21. december 2023

Østrigsk metalbearbejdningsvirksomhed henvendte sig til Camfil, fordi de ikke var tilfredse med deres eksisterende udsugningssystems effektivitet. Camfils Gold Series X-Flo støv- og røgfiltreringsanlæg med Dura-Pleat filterpatroner er blevet deres yderst pålidelige løsning til 24/7-drift samtidig med, at omkostningerne til filterudskiftning og vedligeholdelse reduceres.

Case studies Produktion og maskineri

Sørg for, at dit støvfiltreringsudstyr er sikkert og kompatibelt

Publiceret 24. juli 2023

Støvfiltreringssystemer er sikkerhedsenheder, og derfor kræves der avancerede moderne metoder til validering og certificering. Desuden er det afgørende at sikre, at systemet stadig er i overensstemmelse med de gældende regler efter måske ændrede procesforhold for at give maksimal sikkerhed for personalet og anlægget. Det anbefales også at udføre kvalitetsaudit, proces kvalitetssikring og årlige sikkerhedsinspektioner.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Støvfiltreringsanlæg er nødvendige sikkerhedssystemer, som skal vedligeholdes korrekt

Publiceret 24. juli 2023

Støvfiltreringsanlæg er nødvendige sikkerhedssystemer i mange produktions- og forarbejdningsanlæg, også i fødevareindustrien. Men hvis anlæggene ikke er designet, installeret og vedligeholdt korrekt, kan disse systemer i sig selv forårsage alvorlige problemer. I denne e-book fremhæver vi 10 måder, hvorpå du kan sikre, at dit filtreringssystem lever op til kravene om at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne, maksimere produktionsdriften og overholde lovgivningen.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Støv- og røgudsugning fra laser- og plasmaskæringsapplikationer

Publiceret 21. juli 2023

Laserskæring, plasmaskæring og oxygen-skæring er forskellige bearbejdningsprocesser, der anvendes i metalproducerende og metalbearbejdningsindustrier, hvor der bruges energi i forskellige former til at skære stort set enhver form fra jern og ikke-jernholdige materialer ud af plader eller store blokke. Under processerne opvarmes materialerne, der smelter og forårsager skadelige emissioner. Hvis det ikke kontrolleres korrekt, udgør luftbåret støv og dampe sundhedsrisici for operatører og forårsager skade på maskineri.

Produktion og maskineri

Reducér forbrændingsrisici og beskyt mod støveksplosioner

Publiceret 21. juli 2023

Næsten alle industrielle fremstillings-, forarbejdnings- eller emballeringsapplikationer har den sideeffekt, at de genererer støv. Meget af dette støv er både brændbart og eksplosivt, så fjernelse af det fra arbejdsområdet kan reducere risikoen for alvorlige ulykker betydeligt. Ved at filtrere støvet reduceres risikoen i produktionen, men det forudsætter at filtreringssystemet er sikkert ellers flyttes risikoen bare. Læs med her!

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Totalomkostninger (TCO) for procesfiltreringsanlæg

Publiceret 16. juni 2023

Ved køb af procesfiltreringssystemer og filterpatroner er indkøbsprisen kun toppen af isbjerget. De sande omkostninger – energi, vedligehold og drift – lurer under overfladen. Den gode nyhed er, at der er findes måder til at reducere disse omkostninger på lang sigt.

Innovation teknologi og forskning Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Vælg det rigtige filtermedie til dine industrielle applikationer

Publiceret 27. marts 2023

Støvfiltreringssystemer er en vigtig del af alle fremstillingsprocesser, så de skal dimensioneres og designes korrekt. En kritisk designkomponent er at specificere det korrekte filtreringsmedie, hvilket kræver analyse af støvet i processen samt alle driftsforhold.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

Optimér dit støvfilteranlægs effektivitet med retrofit-filtre

Publiceret 27. marts 2023

Vidste du, at Camfil har et komplet sortiment af retrofit-filtre, der kan bruges i de mest almindelige mærker på markedet? Camfils filtre er ikke kun designet til at få jobbet gjort men også til at optimere dit støvfiltreringsanlægs effektivitet.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje Energi og turbomaskineri

Hemipleat-filtre opfanger & frigiver flere forurenende stoffer, når de pulsrenses

Publiceret 27. marts 2023

HemiPleat er kort sagt den unikke, patenterede medieplisseringsteknologi, som Camfil bruger til at skabe højeffektive filterpatroner med lang levetid.

Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

CAMFIL CITY

Publiceret 30. juni 2022

Det er ikke alle, der køber vores produkter, som er eksperter i luftfiltrering, og det behøver de heller ikke være. Formålet med Camfil City er at give alle mulighed for at lære det grundlæggende i, hvad vores renluftsløsninger kan gøre for dem.

Take a Breath PM1 ISO16890 Innovation teknologi og forskning Case studies Produktion og maskineri Erhverv og offentlige bygninger Foede og drikkevarer Elektronik Life Science og Sundhedspleje Bæredygtighed Ekspertise og webinarer Energi og turbomaskineri Luftrensere Viruskontaminering Standarder og foreskrifter Luftkvalitet

Dyr og hyppig udskiftning af slutfiltre blev minimeret ved installation af støvopsamlingsanlæg

Publiceret 10. marts 2022

BSB Industry oplevede, at finfiltrene i ventilationssystemet blev sorte af støv og skidt trods flere luftkvalitetsmålinger med korrekte værdier. Det betød, at et helt sæt posefiltre skulle udskiftes ca. hver 5. til 6. uge, hvilket hurtigt blev dyrt i både filteromkostninger og i vedligeholdelsestid.

Case studies Produktion og maskineri

Sådan reduceres de høje koncentrationer af partikler i metalindustrien

Publiceret 23. august 2021

Svejsning, slibning og laser/plasmaskæringsprocesser producerer enorme mængder af PM1-partikler og forskellige gasser, der ikke kan fjernes fra indåndingsluften ved ventilation alene.

Produktion og maskineri Luftkvalitet

APC og bæredygtighed

Publiceret 22. april 2021

Camfil Air Pollution Control (APC) udvikler og producerer støv- og røgopsamlingsanlæg til industrielle virksomheder. Disse filtreringsløsninger er tilpasset de fleste industrier og produktionsområder såsom metalindustri, pharmaceutisk industri, fødevareindustri og affaldshåndtering og materialegenvinding.

Bæredygtighed

Luftrensere til produktionsindustri

Publiceret 11. december 2019

Ved produktionsindustri kan luftkvaliteten kompromitteres af produktionsprocesserne. Dette kan løses ved hjælp af luftrensere, der er designet til at beskytte mennesker, produkter og processer. (ENG)

Produktion og maskineri Luftrensere

Røg og støv fra termisk skæring

Publiceret 29. marts 2019

Beskyttelse af medarbejdernes helbred var vigtigt for en industriel metalforarbejdningsvirksomhed, og de valgte derfor at installere Gold Series støvopsamlingsanlæg. (ENG)

Case studies

Metalværksted forbedrer arbejdsmiljøet med luftrensere

Publiceret 23. januar 2019

Øg produktionseffektiviteten, reducer din miljøpåvirkning og tag hånd om dit værksteds og medarbejderes sikkerhed. Camfils industrielle luftrensere er på overarbejde for Georgian Gates, så de kan fokusere på at få arbejdet gjort. Se vores videocase.

Case studies

Nyt og forbedret støvopsamlingsanlæg til industrien: Mød Gold Series X-Flo

Publiceret 23. januar 2019

Støvopsamlingsanlægget Gold Series X-Flo fjerner giftigt og brændbart støv i produktions- og værkstedsmiljøer og er et førsteklasses støvopsamlingssystem til industrien. Se mere om systemet her. (ENG)

Produktion og maskineri

Håndtering af miljøskadelige stoffer hos H.C. Ørstedsværket

Publiceret 23. januar 2019

Under processen med at fjerne fire 28 meter høje kedler hos H.C. Ørstedsværket, skulle der håndteres miljøskadelige stoffer. Nedrivningsprocessen skabte nemlig støv og røg, som ikke måtte spredes uden for bygningen. Læs, hvordan arbejdsmiljøet og omgivelserne blev sikret.

Case studies Produktion og maskineri