Sådan forbedres den indendørs luftkvalitet og produktivitet

Undersøgelser peger på, at indendørs luftkvalitet og medarbejdernes produktivitet er relaterede faktorer. Sund luftkvalitet bidrager direkte til medarbejdernes præstationer. At forstå relationen mellem de to emner vil hjælpe arbejdsgivere med at forbedre både luftkvalitet og deres medarbejderes præstationer.

Stor kontorbygning i glas med medarbejdere, der går og står.

Mens virksomheders sundshedsprogrammer ofte indeholder instruktioner om kost og motion for at forbedre medarbejdernes sundhed og præstationer, så kunne programmerne muligvis også begynde at fokusere på kontorbygningernes miljø. Nye studier har fundet en forbindelse mellem den indendørs luftkvalitet og produktivitet hos personalet. Et godt ventilationssystem vil ikke kun opretholde medarbejdernes velbefindende, det vil også forbedre deres kognitive præstation og effektivitet. Så hvorfor betyder dårlig luftkvalitet mindre gode medarbejderpræstationer, og hvad kan der gøres for at sikre høj kvalitet hos begge?

Relationen mellem indendørs luftkvalitet og produktivitet

Bedre luftkvalitet betyder mindre forurening i luften og mere ilt. Bedre iltoptagelse i hjernen resulterer i bedre kognitiv præstation, mens symptomer på iltmangel inkluderer en nedgang i kognition. (1)

En fælles undersøgelse foretaget af Harvard University og Syracuse University undersøgte forholdet mellem indendørs luftkvalitet og produktivitet. Forskergruppen testede medarbejdere under en række simulerede kontormiljøer med forskellige niveauer af kuldioxid, emissioner fra kontorprodukter og ventilation. Medarbejderne blev testet og overvåget under to forskellige omstændigheder. En af testsituationerne involverede medarbejdere, der udførte regelmæssige opgaver under ”grønne” forhold med forbedret ventilation, hvor kuldioxid og emission blev reduceret, mens den anden situation fik de ansatte til at udføre deres opgaver i almindelige kontorbygningsforhold. (2)

“Medarbejderne, der udførte deres opgaver i det grønne miljø, præsterede omkring 60% bedre i kognitive opgaver end de ansatte, der blev testet i et standard kontormiljø,” forklarer Kevin Wood, VP for Salg & Marketing hos Camfil USA. ”Da ventilationen blev fordoblet under de grønne testforhold, steg deres kognitive præstation med mere end 100%. Disse resultater er vigtig indsigt og anledning til at tage indendørs luftkvalitet og produktivitet på kontorer og andre arbejdspladser seriøst. Det påvirker ikke kun dine medarbejderes velbefindende men også virksomhedens resultat.”

Ud over de gavnlige virkninger af den forbedrede luftkvalitet i forhold til kognition, så forbedrer god luftkvalitet også det generelle helbred. Endnu en undersøgelse blev gennemført og granskede 10 bygninger, der var certificerede som "grønne" og fandt, at under disse vilkår havde omkring 30% medarbejdere mindre hovedpine og luftvejsproblemer end medarbejderne i den almindelige kontorbygning. Dette kombineret med en øgning på 27% i præstation. Medarbejderne sov endda bedre om natten.

Investeringer i ren luft til medarbejderne betaler hurtigt sig selv af. Ny forskning tyder på, at bruges der omkring kr. 250 per person på den indendørs luftkvalitet hvert år, vil det resultere i en produktivitetsstigning på omkring kr. 40.700.

Forbedring af indendørs luftkvalitet og produktivitet

Forbedring af den indendørs luftkvalitet og produktivitet kan foretages, når det er konstateret, at en bygning har luftkvalitetsproblemer. Variabler som kuldioxidemissioner, fugt, luftmængde og temperatur kan analyseres for at bestemme, om der er et problem med den indendørs luftkvalitet. Der bør også tages forebyggende tiltag for at sikre god luftkvalitet. Varme- og kølesystemer, filtre og luftrensere bør regelmæssigt vedligeholdes og inspiceres for at stoppe spredning af forurenende stoffer, inden de bliver et problem. (3)

Der findes tre hovedstrategier, der skal integreres sammen for at kontrollere den indendørs luftkvalitet. Forurenende stoffer skal fortyndes og fjernes fra bygningen med ventilationen, og filtreringssystemer skal anvendes til at rense luften for de resterende forurenende stoffer.

Kilder til forurening skal fjernes fra bygningen ved hjælp af lufttryk og fysiske barrierer. Biologisk forurening som skimmel, bakterier, pollen og andre allergener kan være resultatet af dårlig vedligeholdelse eller rengøring og kan bringes ind i bygningen af de, der benytter bygningen, eller via udendørsluften. Kemisk forurening genereres ofte af forskellige produkter, der bruges inde i bygningen, såsom kemiske rengøringsmidler eller visse apparater. Systemer til styring af indendørsluften bør arbejde for at minimere eksponering mod disse forurenende stoffer i første omgang.

“Efterhånden som bygninger er blevet mere energieffektive, er de også blevet mere lufttætte. Det betyder, at mindre luft strømmer ind og ud af bygningen, så forurenende stoffer let kan fanges inde,” siger Kevin Wood, VP for salg og marketing hos Camfil USA. “Ventilation er nødvendig for at kontrollere luftkvaliteten under disse forhold, eftersom de fungerer ved at fortynde emner som skimmel eller kuldioxid. HVAC-systemer er integreret for at opretholde god luftkvalitet, men de kan også være kilder til forurening i nogle tilfælde, da filtre kan blive forurenet med fugt eller snavs, hvilket kan føre til mikrobiel vækst.” (4)

HVAC-systemer er mest effektive, når de er designet til at imødekomme behovene i den bygning, de er installeret i, så hvis en bygning ændres, skal HVAC-systemet opgraderes for at imødekomme ændringerne. For eksempel, hvis en kontorbygning bygges om for at få plads til flere ansatte, bør HVAC-systemet også opgraderes.

Facility managers spiller en kritisk rolle i at fremme både god indendørs luftkvalitet og produktivitet. De bør vurdere den aktuelle indendørs luftkvalitet ved at gennemgå poster for HVAC-design, installation og drift og skabe en indendørs luftprofil for bygningen, der inkluderer potentielle kilder til indendørs luftforurening.

“Facility managers kan uddanne personale til at håndtere den indendørs luftkvalitet via uddannelse og politikker for styring af forurenende kilder. Facility manager bør vedligeholde og styre bygnings- og ventilationssystemet, sikre indendørs luft af høj kvalitet ved at skabe og forstærke standard drifts- og vedligeholdelsespolitikker og ved hurtigt at reagere på spild, oversvømmelser, lækager eller andre ulykker, der kan have negativ indflydelse på den indendørs luftkvalitet,” forklarer Wood. “Endelig skal facility managers håndtere potentielle kilder til forurening som cigaretrøg, støv og affald fra konstruktion, dampe fra skadedyrsbekæmpelsesprodukter og udstødningsgasser fra garager.” (5)

Hvis du både vil forbedre luftkvaliteten i din bygning og dine medarbejderes produktivitet, kan du kontakte Camfil for professionelle råd om luftfiltrering for at opretholde luftkvaliteten. Du kan også finde mere information om vores udvalg af filterløsninger og luftrensere til erhvervs- og kommercielle bygninger her på vores hjemmeside.

 

Kilder

1) https://lunginstitute.com/blog/oxygen-levels-brain-function/
2) https://phys.org/news/2017-05-air-quality-productivity.html
3) http://www.fmj.co.uk/breathe-easy-2/
4) http://www.triplepundit.com/2017/02/indoor-air-quality-worker-productivity/
5) https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

Publiceret 21. januar 2019