Links

VELTEK - VELTEK er Danmarks største tekniske brancheorganisation og repræsenterer producenter og leverandører af komponenter til el-, vand-, varme- og ventilationsbranchen.
RISE - er et uafhængigt, moderne forskningsinstitut, der tilbyder unik ekspertise og omkring 100 test- og demonstrationsmiljøer til at fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester. P-mærkning af bl.a. luftfiltre.
ISO International Standards Organization - ISO (International Organization for Standardization) er verdens største udvikler af standarder. ISO er et netværk af de nationale standardinstitutter i 157 lande - med grundlag af ét medlem pr. land - med et centralt sekretariat i Genève, Schweiz, der koordinerer systemet.
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers er en international medlemsorganisation, der er grundlagt for at fremme videnskaben inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering, køling og relaterede udfordringer. Dette websted indeholder oplysninger, retningslinjer og standarder til hjælp for HVAC & R-praktikere samt ressourcer for ASHRAE-medlemmer.
US Centers for Disease Control and Prevention - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er en af de 13 største operative komponenter hos Department of Health and Human Services (HHS), som er det vigtigste agentur i USA's regering til beskyttelse af alle amerikaneres sundhed og sikkerhed og til at skaffe væsentlig hjælp til de mennesker, som mindst er i stand til at hjælpe sig selv.
World Health Organization - Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er FN's specialiserede organisation for folkesundhed.
Institute of Environmental Sciences and Technology - en international forening for miljøvidenskab: kontamineringskontrol inden for elektronikproduktion og pharmaceutiske processer; design, tests og evaluering af kommercielt og militært udstyr; og spørgsmål vedr. produktpålidelighed i forbindelse med kommercielle og militære systemer. Miljø er defineret som: skader på udstyr og maskiner fra naturlige, indendørs og ekstreme omgivelser, som kan forekomme under forskellige luftfarts-, sø- og klimatiske forhold; simulere miljøer for bedre at spore og forudsige disse virkninger; og kontrollere de miljøer, hvor produkter fremstilles, behandles eller testes.
European Environment Agency (EEA) - Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og dets partnere i EIONET giver adgang til miljøoplysninger via temaer og forskellige tjenester til hurtigt at finde relevante rapporter, faktablade, indikatorer, data og links om Europas miljø.
European Committee for Standardization (CEN) - Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) udarbejder frivillige tekniske specifikationer for at bidrage til et fælles europæisk marked, der fremmer borgernes velfærd og bæredygtig udvikling.
US Environmental Protection Agency - Environmental Protection Agency's mission er at beskytte menneskers sundhed og miljøet.
Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations - REHVA er den førende faglige organisation i Europa, dedikeret til forbedring af sundhed, komfort og energieffektivitet i alle bygninger og samfund. Organisationen fremmer udvikling og anvendelse af både energibesparelser og vedvarende energikilder.
Eurovent Association - Eurovent er Europas brancheorganisation for indendørs klima (HVAC), proceskøling og kølekædeteknologier for fødevarer. Medlemmerne fra hele Europa, Mellemøsten og Afrika repræsenterer mere end 1.000 virksomheder, de fleste små og mellemstore producenter.

Eurovent Certification - Eurovent Certification er et skridt foran i udvælgelsen af produkter og deres egenskaber.

For slutbrugeren fungerer det valgte produkt i overensstemmelse med den angivne dimensionering. Livscyklusomkostningerne er i overensstemmelse med det forventede. Materialet matcher investeringerne.

For fabrikanten er Eurovent Certification en fælles platform, hvor konkurrerende produkter kan sammenlignes på basis af ydeevne til fordel for beregnere og slutbrugere.