Derfor er højeffektiv luftfiltrering vigtig for fødevaresikkerhed

Fødevare- og drikkevareindustrien har unikke udfordringer med luftkvaliteten, der kan risikere helbred og sikkerhed for medarbejdere, produktionsudstyr og endda risikere kontaminering. Lad os se på, hvordan højeffektive luftfiltre kan bidrage til en effektiv og overkommelig løsning.
 
Overalt i verden har de daglige udfordringer, som fødevare- og drikkevareindustrien står over for, intensiveret over tid. Fra tilbagetrækning af produkter til udsving i de globale fødevarepriser bruger fødevareproducenter og emballeringsanlæg meget tid på at håndtere produktsikkerhed.
 
Ligesom hos alle andre kommercielle virksomheder kan luftbårne patogener, skimmelsporer og flygtige organiske forbindelser (VOC) true fødevaresikkerheden og kvaliteten. Kommercielle virksomheder som fødevareproducenter, mejerier og drikkevareproducenter skal være meget opmærksomme på effekten af deres luftfiltre, og på hvor effektive de er til at beskytte de mennesker, processer og miljø, som filtrene tjener. For de fleste er opgradering til højeffektive luftfiltre en effektiv måde at reducere risici fra forurening samtidig med at produktionsanlæggets luftkvalitet forbedres og vedligeholdelsesomkostningerne sænkes. Det første skridt er at identificere dine potentielle luftkvalitetsrisici for fødevareforarbejdning. I lavrisikoområder, hvor fødevarer sandsynligvis ikke indeholder patogene mikroorganismer og normalt ikke understøtter deres vækst på grund af madkarakteristika som tekstur, størrelse, udseende, farve eller natur, er luftkvalitetsanbefalingerne standard. Tørre fødevarer som frugt, grøntsager og kornprodukter har for det meste en lav risiko for kontaminering. Derfor varierer den krævede minimumsfiltrering. I nogle tilfælde installerer kunder ePM 1- eller ISO coarse-filtre med mulighed for at opgradere til ProSafe-certificerede filtre for at mindske risikoen og beskytte produktionsudstyret.
 
Som alle ved skal fødevarer, der tilberedes, opretholde et højt hygiejneniveau under hele processen på grund af de potentielle kontaminationsrisici. Dette inkluderer kødproduktionsanlæg, ready-to-eat-produkter, isproduktion osv. Det kan være en stor økonomisk fordel, hvis man holder øje med filtreringen. For at fjerne mikrober og andre små partikler, der findes i dette miljø, anbefales et minimumsniveau for luftfiltrering svarende til H13 eller højere i overensstemmelse med EN1822:2019.
 
Nedenstående diagrammer forklarer, hvordan fødevarer segmenteres ud fra deres egenskaber, og hvordan luftkvaliteten eller indeklimaet bestemmes.

Vigtigheden af specialdesignede filtre til fødevare- og drikkevareindustrien

Uanset hvilken slags mad der produceres, er ren luft en vigtig ingrediens i det færdige produkt. Tilstedeværelsen af forurening ved aftapning af mad eller drikkevarer kan påvirke et varemærkes omdømme, der har taget år at etablere. Derfor er det vigtigt at sikre at gældende standarder overholdes samt regelmæssig validering af udstyr / processer sammen med luftfiltrene.
 
Hvis dit ventilationssystem ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt eller ikke leverer en tilstrækkelig god luftkvalitet, kan hele produktionsprocessen blive kompromitteret. Som minimum kan dårlig luftkvalitet skabe uønskede resultater i produktionen som f.eks. meget fravær samt produktspild. I værste fald kan det resultere i forurenede produkter og dårligt emballerede fødevarer, der uopretteligt kan skade forbrugernes tillid. Luftfiltre fungerer som en barriere mellem mad og mikrobiologisk krydskontaminering fra skimmelsvamp, bakterier, vira, VOC, fint støv fra tørre ingredienser og lugte. Molekylær luftfiltrering kan forbedre udstyrets modstandsdygtighed over for korrosion i produktionsanlægget samtidig med at det sikres, at problematiske lugte fanges ved kilden og ikke spredes ud i den omgivende atmosfære.
Fem VIGTIGE FORDELE VED HØJEFFEKTIV LUFTFILTRERING HOS FØDEVARE- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN:
1. Hjælper med at overholde standarderne for fødevaresikkerhed

2. Skaber produktionseffektivitet og reducerer driftsstop og produkttab

3. Beskytter medarbejdernes helbred

4. Bidrager til en forbedret madoplevelse for kunden

5. Maksimerer produktkvaliteten og forlænger produktholdbarheden

Forbedring af anlæg til luftgennemstrømning

Udover at fjerne potentielt skadelig luftbåren forurening er det også et luftfilters opgave at opretholde en jævn luftgennemstrømning gennem hele anlægget. Camfils højeffektive filtre er specielt designet til at fungere med en høj filtreringseffektivitet og samtidig opretholde den korrekte luftstrøm på grund af filterets lave modstand. Derudover skal et luftfilter have kapacitet til at holde store mængder af partikler i filtermediet samtidig med, at der opretholdes en lav modstand. Dette kaldes et filters støvholderkapacitet. Ofte oplever fødevareproduktioner begrænsninger i at kunne opgradere deres luftfiltrering på grund af designet af ventilationssystemet, produktionanlæggets størrelse, know-how til arbejdet med ventilationssystemer og endda den interne proces, der påvirker partikelniveauet.

Ventilationssystemet i det eksisterende anlæg er muligvis ikke designet til at håndtere øgede niveauer af luftskifte såvel som forbedret filtereffektivitet. Når disse forbedringer ikke kan opgradere systemet, bliver processen mere udfordrende på grund af omkostningerne. Denne udfordring kan let imødekommes med Camfils luftrensere. Camfil anbefaler at bruge en mobil HEPA-luftrenser til at supplere det eksisterende ventilationssystem for at opnå de krævede luftskifte for at understøtte fødevareproduktionen.

Vælg Camfil

Camfil samarbejder med nogle af de største producenter af fødevarer og drikkevarer i verden. Uanset om det er pandemiforebyggende foranstaltninger, fødevaresikkerhed, opretholdelse af høje standarder, temperaturkontrolområder eller mere, står Camfil ved sine produkter og avancerede teknologi, der har beskyttet mennesker, processer og miljøet siden 1963. Kontakt os for et møde eller en analyse af din luftkvalitet.

ProSafe i fødevare- og drikkevareindustrien

Vi tilbyder fødevare- og drikkevareindustrien et komplet udvalg af ProSafe-filtre - specielt designet til brug i processer med strenge krav til sikkerhed, sporbarhed og kontrol.

Publiceret 15. oktober 2020