DB Schenker i Västerås, Sverige

DB Schenker i Västerås, Sverige, havde store problemer med støv og udstødningsgasser i sin terminal, hvilket hverken er godt for udstyret eller personalet. Camfil hjalp Schenker med at forbedre luftkvaliteten og reducerede samtidig deres varmeomkostninger.

Forurenet luft i godsterminal førte til besparelser på varmeregningen

Udstødningsgasser fra lastbiler, støvet gods og partikler fra virksomheden forurenede luften ved DB Schenkers godsterminal i Västerås.

For et par år siden valgte man at installere luftrensere fra Camfil for at forbedre arbejdsmiljøet. Sammen med Chalmers Industriteknik blev der også skrevet en rapport om luftrensernes målbare positive effekter.

Den uafhængige rapport udarbejdet sammen med CIT viser, at Camfils luftrensere reducerede opvarmningsbehovet i terminalen i høj grad. Omkostningerne til opvarmning kan reduceres med så meget som 30 procent  takket være den meget strategiske placering af luftrenserne.

Lennart Grandin er Terminal Manager på DB Schenkers godsterminal i Västerås. Han har arbejdet i terminalen både før og efter installationen af luftrenserne.
- Varm luft stiger opad. Luftrenserne er monteret i loftet og cirkulerer den allerede opvarmede luft rundt i rummet. Derfor skal mindre luft genopvarmes. Vi sparer meget der, forklarer Lennart.

Ud over de reducerede varmeomkostninger bidrager luftrenserne også til et renere og sundere indeklima i terminalen.

Se videoen fra DB Schenker i Västerås

Luftrensere i loftet og på væggene gør en forskel

- En godsterminal er især udsat for snavs og skadelige partikler i luften. Udstødningsgasser fra lastbiler, trucks og generelt støv fra gods er kun nogle af grundene til et forværret indeklima.

Dårligt indeklima var årsagen til, at luftrensere blev installeret i terminalen for et par år siden. Camfils luftrensere CamCleaner 30000 og 6000 blev monteret strategiske steder i loftet og på væggene for at rense så store mængder luft som muligt og samtidig lede luftstrømmene på en optimal måde.

Tallene i rapporten viser, at terminalen kan reducere varmeomkostningerne med 30 procent. De rent helbredsmæssige resultater er endnu ikke målt. Relateret forskning viser, at et renere arbejdsmiljø bidrager til lavere sygefravær og højere produktivitet.

- Alle, der arbejder i terminalen, er tilfredse. Luften er friskere, og temperaturen er betydeligt mere jævn, siger Lennart. Derudover slides vores arbejdsudstyr som lastbiler og sensorer ikke så hurtigt som før, da følsom teknologi påvirkes af skadelige luftpartikler.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om industrielle luftrensere og find ud af, hvor mange enheder du har behov for til dit lager: Luftrensere til lager og logistikcentre.

Publiceret 17. juli 2020