Papir

Papir

Bekæmp korrosion og uoprettelig skade forårsaget af forurenende biprodukter på papirfabrikker. Afværg udstyrsfejl i en række applikationer med Camfils molekylærfiltre.

Selv i den digitale tidsalder er papir og pap essentielle globale råvarer. Forarbejdning af træ og genvundet affaldspapir til fremstilling af papirmasse og nyt papir kræver brug af aggressive kemikalier. Disse kemikalier kan korrodere procesudstyr, især følsomme elektroniske og elektriske processtyringssystemer.

Når disse fejler, er resultatet uplanlagt driftsstop og tab af proceseffektivitet og rentabilitet.

KONTAMINERINGSKILDER, DER KAN UDLØSE KORROSION

De primære papirfremstillingsprocesser - blegning af papirmasse og affaldspapir, fjernelse af lignin og spildevandsbehandling - er kilden til følgende forurenende gasser, der nødvendiggør korrosionskontrol:

  • Hydrogen sulfid
  • Svovldioxid
  • Mercaptaner
  • Klor
  • Kloroxid
  • Ozon 

FJERN SKADELIGE GASSER MED MOLEKULÆRFILTRERING I PAPIRINDUSTRIEN

Rummene, der indeholder elektrisk og elektronisk styringsudstyr, ventileres med temperatur- og luftfugtighedsventileret luft for at opnå de miljømæssige forhold, der kræves af OEM-fabrikanternes garantibetingelser.

Friskluften eller make-up-luften tages fra et eksternt sted, og udendørsluften kan være stærkt forurenet med sure gasser. Hvis disse gasser ikke fjernes, før luften blæses ind i rummet, vil styringsudstyret blive modtagelig for skader og i sidste ende svigte på grund af korrosion. Molekylærfiltrering kan fjerne disse gasser.

Gaskoncentrationen i indblæsningsluften kan være høj - måske 10 PPM. Fabrikantens garanti kræver imidlertid typiske gaskoncentrationer i få PPB i rummet for at overholde korrosionsklasse G1 iht. ISA 71.04-2013. Et molekylærfilter installeret i frisklufts indblæsningssystemet skal fungere med meget høj effektivitet på en direkte streng. Det er vigtigt, at denne luft, der kan være op til 40% af den samlede rumventilation, bruges til skabe et positivt tryk i kontrolrummet for at forhindre indtrængen af flygtige gasser. Trykniveauet kan kompromitteres ved unødvendig åbning af døre og vinduer, lækager på grund af konstruktionsfejl og lækager ved kabelindgangspunkter.

For at levere yderligere beskyttelse mod flydende gasser kan ekstra molekylærfiltrering installeres i retur-/recirkulationssystemet. Koncentrationerne af gasser er meget lavere i returluften, og et molelylær filter kan betjene flere recirkulatins anlæg. En lettere filtreringsløsning end den, der anvendes i udendørsluftsystemet, er et godt valg. Nogle gange er industrielle luftrensere et godt valg både til at skabe rumtryk og som recirkulationssystemer.

TRE TRIN TIL EFFEKTIV KORROSIONSKONTROL FRA CAMFIL

Her er, hvad Camfil kan gøre for dig for at imødekomme udfordringerne med din papirforarbejdning:

  1. Evaluere miljøforholdene
  2. Tilbyde filtreringsløsninger baseret på korrosive gaskoncentrationsniveauer og driftsbetingelserne for eksisterende ventilationssystemer
  3. Overvåge filtreringseffektiviteten on-site i overensstemmelse med gældende standarder, såsom ANSI / ISA -71.04-2013 og IEC 60721-3-3

 

Nyeste artikler

Retrofit-filterpatroner til støvopsamlingsanlæg

Optimér dit støvfilteranlægs effektivitet med retrofit-filtre

Publiceret 27. marts 2023

Vidste du, at Camfil har et komplet sortiment af retrofit-filtre, der kan bruges i de mest almindelige mærker på markedet? Camfils filtre er ikke kun designet til at få jobbet gjort men også til at optimere dit støvfiltreringsanlægs effektivitet.

Energi og turbomaskineri Produktion og maskineri Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje

CAMFIL CITY

Publiceret 30. juni 2022

Det er ikke alle, der køber vores produkter, som er eksperter i luftfiltrering, og det behøver de heller ikke være. Formålet med Camfil City er at give alle mulighed for at lære det grundlæggende i, hvad vores renluftsløsninger kan gøre for dem.

Viruskontaminering Energi og turbomaskineri Take a Breath PM1 ISO16890 Luftkvalitet Innovation teknologi og forskning Standarder og foreskrifter Case studies Luftrensere Elektronik Produktion og maskineri Erhverv og offentlige bygninger Foede og drikkevarer Life Science og Sundhedspleje Bæredygtighed Ekspertise og webinarer

Molekylær kontamineringskontrol og bæredygtighed

Publiceret 19. juni 2020

Produkter til molekylær kontamineringskontrol (MCC) fjerner molekyler, gasser og dampe fra luften, da de ikke kan opsamles ved hjælp af almindelige partikelfiltre. Molekyler er typisk 1.000 til 10.000 gange mindre end de mest penetrerende partikler, der passerer gennem HEPA- og ULPA-filtre.

Luftkvalitet Bæredygtighed

Tag kontrol over korrosionen

Publiceret 4. maj 2020

Korrosion er nedbrydningsprocessen af et materiale forårsaget af en kemisk reaktion med dets miljø. Korrosion af elektronisk processtyringsudstyr kan forårsage forstyrrelser i produktionen, hvilket kan føre til lavere produktivitet og lavere rentabilitet – og dette kan blive dyrt.

Elektronik

Nyt og forbedret støvopsamlingsanlæg til industrien: Mød Gold Series X-Flo

Publiceret 23. januar 2019

Støvopsamlingsanlægget Gold Series X-Flo fjerner giftigt og brændbart støv i produktions- og værkstedsmiljøer og er et førsteklasses støvopsamlingssystem til industrien. Se mere om systemet her. (ENG)

Produktion og maskineri