Papir

Papir

Bekæmp korrosion og uoprettelig skade forårsaget af forurenende biprodukter på papirfabrikker. Afværg udstyrsfejl i en række applikationer med Camfils molekylærfiltre.

Selv i den digitale tidsalder er papir og pap essentielle globale råvarer. Forarbejdning af træ og genvundet affaldspapir til fremstilling af papirmasse og nyt papir kræver brug af aggressive kemikalier. Disse kemikalier kan korrodere procesudstyr, især følsomme elektroniske og elektriske processtyringssystemer.

Når disse fejler, er resultatet uplanlagt driftsstop og tab af proceseffektivitet og rentabilitet.

KONTAMINERINGSKILDER, DER KAN UDLØSE KORROSION

De primære papirfremstillingsprocesser - blegning af papirmasse og affaldspapir, fjernelse af lignin og spildevandsbehandling - er kilden til følgende forurenende gasser, der nødvendiggør korrosionskontrol:

  • Hydrogen sulfid
  • Svovldioxid
  • Mercaptaner
  • Klor
  • Kloroxid
  • Ozon 

FJERN SKADELIGE GASSER MED MOLEKULÆRFILTRERING I PAPIRINDUSTRIEN

Rummene, der indeholder elektrisk og elektronisk styringsudstyr, ventileres med temperatur- og luftfugtighedsventileret luft for at opnå de miljømæssige forhold, der kræves af OEM-fabrikanternes garantibetingelser.

Friskluften eller make-up-luften tages fra et eksternt sted, og udendørsluften kan være stærkt forurenet med sure gasser. Hvis disse gasser ikke fjernes, før luften blæses ind i rummet, vil styringsudstyret blive modtagelig for skader og i sidste ende svigte på grund af korrosion. Molekylærfiltrering kan fjerne disse gasser.

Gaskoncentrationen i indblæsningsluften kan være høj - måske 10 PPM. Fabrikantens garanti kræver imidlertid typiske gaskoncentrationer i få PPB i rummet for at overholde korrosionsklasse G1 iht. ISA 71.04-2013. Et molekylærfilter installeret i frisklufts indblæsningssystemet skal fungere med meget høj effektivitet på en direkte streng. Det er vigtigt, at denne luft, der kan være op til 40% af den samlede rumventilation, bruges til skabe et positivt tryk i kontrolrummet for at forhindre indtrængen af flygtige gasser. Trykniveauet kan kompromitteres ved unødvendig åbning af døre og vinduer, lækager på grund af konstruktionsfejl og lækager ved kabelindgangspunkter.

For at levere yderligere beskyttelse mod flydende gasser kan ekstra molekylærfiltrering installeres i retur-/recirkulationssystemet. Koncentrationerne af gasser er meget lavere i returluften, og et molelylær filter kan betjene flere recirkulatins anlæg. En lettere filtreringsløsning end den, der anvendes i udendørsluftsystemet, er et godt valg. Nogle gange er industrielle luftrensere et godt valg både til at skabe rumtryk og som recirkulationssystemer.

TRE TRIN TIL EFFEKTIV KORROSIONSKONTROL FRA CAMFIL

Her er, hvad Camfil kan gøre for dig for at imødekomme udfordringerne med din papirforarbejdning:

  1. Evaluere miljøforholdene
  2. Tilbyde filtreringsløsninger baseret på korrosive gaskoncentrationsniveauer og driftsbetingelserne for eksisterende ventilationssystemer
  3. Overvåge filtreringseffektiviteten on-site i overensstemmelse med gældende standarder, såsom ANSI / ISA -71.04-2013 og IEC 60721-3-3