Spildevand

Spildevand

Minimér belastningen af forurenet luft hos personale og det omkringliggende samfund samt følgerne af korrosion på udstyr med Camfils løsninger til gas-, lugt- og korrosionskontrol til spildevandsrensningsanlæg.

Kombinationen af den voksende globale befolkning og den globale opvarmning stiller ekstreme krav til forsyning af rent vand. Renseanlæg er kritiske infrastrukturaktiver i de fleste dele af verden.

Svære lugtproblemer er en almindelig udfordring hos de fleste spildevandsrensningsanlæg. Og som byer vokser i størrelse og beskyttelsen af grønne områder bliver vigtigere, bliver disse anlæg i stigende grad placeret tættere på områder med høj befolkningstæthed. Lugtene er mere end blot en simpel irritation for anlægget og de omkringliggende samfund: De kan have stor indflydelse på medarbejdernes sundhed og sikkerhed samt anlæggets udstyr.

NOTORISKE OG ILDELUGTENDE KORROSIVE GASER

I modsætning til tidligere konstruktioner, hvoraf nogle var på afsides grønne områder, er moderne rensningsanlæg så aflukkede som muligt og i nogle tilfælde bygget helt eller delvis under jorden, ofte tæt på byer.

Indelukket miljø hjælper med at dæmme op for lugte - men det skaber forskellige problemer. Især kan indelukket miljø føre til akkumulering af metan, en lugtfri men eksplosiv gas. Så lukkede rum skal ventileres for at bevare metankoncentrationen på et sikkert niveau. Når ventilationsluften er lukket ud i atmosfæren, frigives også de gasser, der er ansvarlige for den karakteristiske fæle lugt. Derfor kræves der lugtkontrol i afkastsystemet.

En kompleks blanding af gasser er skyld i lugten. De mest berygtede gasser er hydrogensulfid ("lugten af rådden æg", H2S) og mercaptaner, men den ugunstige luft indeholder også organisk svovl, ammoniak (NH3) og organiske nitrogengasser.

FORDELENE VED ORDENTLIG LUFTFILTRERING

Hos spildevandsrensningsanlæg udgør udslippet af sure gasser også et problem. Hvis disse gasser ikke styres i indtagsluften til kontrolrum, vil de beskadige elektrisk udstyr, der bruges til at regulere det komplekse udvalg af procesudstyr, såsom pumper og sluserender.

Heldigvis kan molekylær filtrering løse problemerne i forbindelse med både forurenet udsugnings- og indblæsningsluft hos renseanlæg. Her er nogle af fordelene:

  • Minimerer klager over lugtene og opretholder et positivt forhold til det omkringliggende samfund. Mange ugunstige lugte har en lav lugttærskel, og folk har forskellige lugttolerancer. Molekylær filtrering er en etableret metode til at reducere lugte fra spildevandsrensningsanlæg.
  • Beskytter mod sikkerhedsrisici. Eksponering af forhøjede koncentrationer af visse gasser kan være dødelig. For eksempel kan gentagen eksponering af hydrogensulfid forårsage døsighed og endda dødsfald, hvis en person ikke kan undslippe eksponeringen.
  • Reducerer skader på udstyret og nedetid til vedligeholdelse. Hvis udstyr bliver udsat for gentagen eksponering af visse gasser kan der opstå alvorlig korrosion og endda nedbrud på mandehuller og spildevandsledninger.