Lagre & distributionscentre

Lagre & distributionscentre

Luftkvaliteten er helt enkelt en stærk bidragende faktor til en friktionsfri distributionskæde. Balancér de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved opbevaring og distribution med Camfils kontrolløsning til indendørs luftkvalitet. Beskyt dine medarbejderes helbred og sikkerhed og beskyt emballage og værdifulde varer mod at blive beskadiget.

HVORDAN FORURENING PÅVIRKER LAGRE OG DISTRIBUTIONSCENTRE

Lagerlokaler opbevarer mere end bare varer. Støv, snavs og skadelige partikler er mere reglen end undtagelsen for virksomheder, der håndterer logistik. Lagerlokaler i tætbefolkede områder skaber forurening og har brug for hyppige leverancer fra store lastbiler og både, hvilket udleder endnu mere forurening.

Der er desuden adskillige forureningskilder udover båd- og lastbilstrafik - godshåndtering, sorteringsmaskiner, gadestøv, pollen og andet luftforurening må også tages i betragtning. Bakterier, støv, vira og skadelige partikler i luften kan forårsage kløende øjne, hovedpine, stoppet næse og kan give anledning til astma og irritation i luftvejene. Her kan du se eksempler på, hvordan vi hjælper andre kunder med at forbedre luftkvaliteten på deres lagre og distributionscentraler samt få svar på ofte stillede spørgsmål.

CAMFILS LUFTRENSERE GIVER FORDELE TIL LAGRE OG DISTRIBUTIONSCENTRE

CamCleaner™ er en række patenterede luftrensere med de mest effektive HEPA-filtre på markedet. De fungerer som et supplement til eksisterende ventilationssystemer og giver reducerede energiomkostninger, mere effektiv produktion og et sundere arbejdsmiljø ved effektiv filtrering af støv, kontaminenter og skadelige partikler.Fordelene er bland andet:

  • Et renere produktionsmiljø med mindre nedetid
  • Reduceret rengøring og tilhørende omkostninger
  • Lave energiomkostninger og lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Sundere medarbejdere
  • Jævn temperaturfordeling