molekylære ydelser

Molekylær Kontamineringskontrol

LABORATORIEYDELSER

Den molekylære medietestrig og den unikke full-scale kemikaliefiltertestrig hos vores laboratorier i Trosa, Sverige og Ipoh, Malaysia er eksempler på de betydelige investeringer, der er foretaget inden for molekylær filtrering. Hos disse unikke laboratorier bliver helcelle gasfiltre testet i en rig med en bred vifte af temperaturer og fugtighedsforhold og udfordres med forskellige gasser i henhold til ISO 10121-1 og 10121-2. Effektiviteten og levetiden bestemmes ved hjælp af en række avanceret gasdetekteringsudstyr.

Molekylære lufttests

GIGACHECK ACTIVE

 • Lokalt laboratorium for Europa 
 • Offline målinger (2 til 6 timers prøveudtagning)
 • Detektion og kvantificering af forskellige VOC'er. Bredere detektion end Gigacheck eller Citycheck.
 • Iondetektorer (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)

GIGACHECK PASSIVE

GIGACHECK PASSIVE

 • Offline, passiv prøveudtagning
 • VOC (benzen, toluen, octan, butylacetat, ethylbenzen, xylen og nonan)
 • Syrer (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3,)
 • Baser (NH3)
 • Organiske syrer (HCI, HF, SO2, eddikesyre, myresyre)
 • O3
 • Prøvetagningstid 1 dag til 1 måned afhængig af applikation
 • Leadtid 4 uger (levering af prøver 3 dage + rapport)

CAMPURE CORROSION COUPONS

CAMPURE COUPONS

 • Offline, passiv prøveudtagning
 • Korrosionsniveauer iht. ISA Standard 71.04-2013
 • Prøvetagningstid 30 dage
 • Leadtid (leveringstid 3 dage + rapport 10 dage)
 • Kuponanalyse foretaget i Trosa, Malaysia eller USA 

isa check ii

 • Real-time monitoring
 • Gives corrosion levels according to ISA Standard 71.04-2013
 • Very long battery life of 5 years under normal operating conditions
 • Sealed Polycarbonate enclosure
 • Wireless connection for museum vitrines applications
 • Other metals than Copper and Silver available on request
 • Available in North America, Europe Middle East and Asia.

MOLECULAR MEDIA TESTS

GIGAMONITOR (DESTRUCTIVE TEST)

 • Offline measurement
 • Destructive test (post-mortem test)
 • Evaluation of condition and residual life of pleated molecular filters
 • VOCs and organic condensables identification and quantitation 
 • Residual chemical capacity for acids and bases
 • Available in North America, Europe, Middle East and Asia.