molekylære ydelser

Molekylær Kontamineringskontrol

LABORATORIEYDELSER

Testriggen til molekylærfiltre og den unikke fuldskalarig til kemiske filtre hos vores laboratorie i Trosa, Sverige er et eksempel på de betydelige investeringer, Camfil foretager inden for molekylær filtrering. Hos dette unikke laboratorie kan gasfiltre i fuld skala sættes i riggen med et bredt udvalg af temperatur- og fugtighedsforhold og belastes med forskellige gasser. Effektiviteten og levetiden bestemmes ved hjælp af en række avanceret gasdetekteringsudstyr.

Molekylære tests og services

Citycheck

 • Passiv prøvetagning
 • IAQ-analyse af indendørsluften
 • Prøvetagningstid 7 dage
 • Analyse med GC-MS
 • Identifikation af de 26 mest almindelige flygtige organiske forbindelser (VOC) og 9 aldehyder
 • Overholder EU-standard ISO 16000-4-2011

GIGACHECK ACTIVE

 • Lokalt laboratorie for Europa 
 • Offline målinger (2 til 6 timers måling)
 • Detektion og kvantificering af forskellige VOC'er. Bredere detektion end Gigacheck eller Citycheck.
 • Ion-detektor (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)

GIGACHECK PASSIVE

 • Offline, passiv prøveudtagning
 • VOC (benzen, toluen, octan, butylacetat, ethylbenzen, xylen og nonan)
 • Syrer (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3,  HF, HCI)
 • Baser (NH3)
 • Organiske syrer (eddikesyre, myresyre)
 • O3
 • Prøvetagningstid 1 dag til 1 måned afhængig af applikation
 • Leadtid 4 uger (levering af prøver 3 dage + rapport)

CAMPURE COUPONS

 • Offline, passiv prøvetagning
 • Anslået risiko for elektronikkorrosion er ANSI/ISA S71.04-2013
 • Eksponeringstid 30 dage
 • Leadtid (leveringstid 3 dage + rapport 10 dage)
 • Coupon-analyse foretages i Trosa, Malaysia eller USA 

ISA Check II

 • Real time-måling
 • Giver korrosionsniveauer iht. ISA Standard 71.04-2013
 • Meget lang batterilevetid, 5 år under normale driftsforhold
 • Forseglet boks af polycarbonat
 • Trådløs opkobling til museer med glasmontrer
 • Andre metaller udover kobber og sølv ved forespørgsel
 • Tilgængelig i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien

Molekylær medietest

Gigamonitor (Destructive Test)

 • Offline måling
 • Destruktiv test (post-mortem test)
 • Evaluering af status og restlevetid af plisserede molekylærfiltre
 • VOC'er og organisk kondenserbar identificering og kvantificering
 • Resterende kemisk kapacitet for gasser og syrer
 • Tilgængelig i Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien