Luftkvaliteten på dit kontor
Beskyt medarbejdernes helbred

Anbefalinger for luftkvaliteten på kontorer

God luftkvalitet på jobbet er vigtig for at beskytte dine medarbejderes helbred. Dårlig luftkvalitet kan lede til øget spredning af vira hos medarbejderne, hvilket kan føre til lavere produktivitet og flere sygedage.

Sådan forbedrer du luftkvaliteten indendørs

Luften i din bygning udsættes for en række forskellige luftforureninger. Både fra luftforureningen udefra, der trænger ind, men også fra de indendørs aktiviteter, som skaber en øget partikelophobning, molekylære problemer og til og med spredning af luftbårne vira fra menneskerne i din bygning. Det er derfor vigtigt at skabe et godt miljø med ren luft for at beskytte dine medarbejderes helbred.

Beregn kravene for ren luft på dit kontor

Bredde:

 

Længde:

 

Højde:

0 m3

Overvåg, rapporter og kontroller din indendørs luftkvalitet

Det er ofte umuligt at forudse risici for luftforurening på kontoret, da disse risici er forbundet med de mindste partikler. Med Camfils luftkvalitetssensor Air Image kan du få hjælp til at overvåge, kontrollere og rapportere om luftkvaliteten på dit kontor. Air Image måler og overvåger niveauerne for PM1 og PM 2,5 samt relativ luftfugtighed og temperatur i din indendørsluft. Disse værdier kan følges i realtime såvel som over tid.

Systemet muliggør også automatisk regulering af luftmængden på luftrenserne alt afhængig af hvor forurenet indendørsluften er. På denne måde reduceres energiomkostningerne, fordi luftrenserne kører ved lavere luftmængder, når luftkvaliteten har nået det ønskede renhedsniveau.

Kontakt os

Publiceret 2. september 2020