kontorer

Kontorer

Gør arbejde dine medarbejdere syge? Indret sikre, komfortable og sunde kontormiljøer, så folk kan få deres arbejde gjort - og trække vejret lettere.

Luftbåren forurening kan påvirke brugerne i bygninger på kort eller længere sigt. Med energieffektive og højkvalitets luftfiltre og luftrensere kan du forbedre sundheden for mennesker og dit HVAC-system og reducere omkostningerne til vedligehold og rengøring.

LUFTRENSERE FRA CAMFIL FREMMER SUNDHED SÅVEL SOM BESPARELSER

Højeffektive ventilationsfiltre og luftrensere fra Camfil bekæmper effektivt problemer forårsaget af små partikler og lugte. De er også de mest energieffektive på markedet og hjælper bygningsejere med at gøre deres bygninger mere bæredygtige ved at mindske deres luftbehandlingssystemers energiforbrug og reducere deres CO2-fodaftryk.

UDFORDRINGERNE PÅ MODERNE KONTORER

Mange kontorer har ringe luftcirkulation i disse dage, med vinduer der måske ikke kan åbnes i et forsøg på at være mere energieffektive. Nogle kontorer og erhvervslokaler har forældede ventilationssystemer, der simpelthen flytter urent luft fra en del af kontoret til et andet. Når udendørsluften kommer ind i ventilationssystemet, vil forurening fra røg, støv og pollen deponeres på ventilatorer, batterier og kanaler. Derudover indeholder tilstoppede luftfiltre, der ikke udskiftes, både indendørs og udendørs luftforurenende stoffer. Faktisk kan den indendørs luftkvalitet være meget værre end den udendørs luftkvalitet.

HØJ INDENDØRS LUFTKVALITET = HØJ PRODUKTIVITET

Undersøgelser viser, at en god indendørs luftkvalitet har en positiv effekt på folks produktivitet. De er mere opmærksomme. De viser bedre kognitiv præstation takket være forbedret ilttilførsel. Og de kan endda få en bedre generel sundhed. Dette betyder færre sygedage og forbedret velvære.

HVORDAN DU KAN FORBEDRE DEN INDENDØRS LUFTKVALITET OG PRODUKTIVITET

  • Træf forebyggende foranstaltninger - inspicer og vedligehold dine luftrensere og filtre samt varme- og kølesystemer regelmæssigt for at stoppe spredning af forurenende stoffer.
  • Analyser variabler som kuldioxidemissioner, fugtighed, luftmængde og temperatur for at afgøre, om der er et luftkvalitetsproblem.
  • Baseret på denne analyse, opret en indendørs luftprofil, der omfatter potentielle kilder til indendørs luftforurening og en strategi for indendørs luftstyring.
  • Sørg for, at forurenende stoffer opblandes og fjernes fra bygningen ved korrekt ventilation.
  • Brug filtreringssystemer til at rense luften for de resterende forurenende stoffer.
  • Opgrader dit HVAC-system, når din bygning modificeres.