Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensor

Luftkvalitetssensoren gør det muligt at overvåge, følge, rapportere og forbedre luftkvaliteten i ejendommen.

Systemet muliggør, at luftkvaliteten i bygningen opfylder de anbefalede retningslinjer. Luftkvalitetssensoren hjælper store logistik- og produktionsvirksomheder med at kontrollere deres luftkvalitet ved at reducere støv og andet luftbåren forurening, der kan forbedre produktkvaliteten og holde medarbejdernes arbejdsmiljø sundt. Air Image-sensoren kan tilsluttes Camfils luftrensere (undtagen City-serien) for at sikre en god luftkvalitet.