ORNESTATION MORS
Kunstig sædoverførsel til dansk svineproduktion

Ornestation Mors har styr på biosikkerheden

Publiceret 12. oktober 2021

Skærpet fokus

Ornestation Mors er en familieejet virksomhed, hvor det primære forretningsområde er at producere og levere kvalitetssæd til dansk svineproduktion.

Historisk set har der ikke været mange sygdomstilfælde i den Danske KS-branche (kunstig sædoverførsel), men i løbet af de seneste år er fokus på biosikkerhed blevet markant skærpet på grund af bl.a. svineinfluenza, afrikansk svinepest og PRRS virus.

Potentielt kunne et smittetilfælde i en tappestald få alvorlige konsekvenser for kunderne. Der er derfor udarbejdet skærpede krav fra avlsselskaberne. Et af disse er, at ornestationer i Danmark skal installere filtrering eller UVC-stråler i ventilations-/friskluften hos staldanlæggene til forebyggelse af sygdomstilfælde hos ornerne af hensyn til smitterisiko.

Da der ikke har været fortilfælde af denne slags sikring hos ornestationer i Danmark, måtte Michael Krog Markussen, der er del af 3. generation af ejerfamilien på Ornestation Mors, finde en løsning for at opfylde avlsselskabernes krav og ønskede samtidigt et fokus på let vedligehold. Han kendte til Camfils produkter i forvejen og havde en idé til, hvordan det kunne sammenbygges med friskluftsventilation i staldene. Derfor kontaktede han Camfil sammen med en samarbejdspartner.

Den bedste løsning

Michael, Camfil og samarbejdspartneren fik sparret mange ideer i udviklingsfasen for at finde den bedste løsning til Ornestation Mors’ ornestalde, som kunne opfylde de nye krav.

Avlsselskabernes krav til MERV-filterklasser blev konverteret til ISO 16890-filterklasser, og Camfil lavede LCC-beregninger iht. tryktab, energiforbrug og effektivitet, så de mest effektive og samtidig energibesparende filtre kunne vælges.

Da beregningerne var gennemført, blev Absolute VGHF-filtre i E11-filterklasse (EPA) udvalgt. Filtrene er monteret i de centrale ventilationsanlæg, der er placeret ved hver stald, samt i Camfils CamCube HF-filterskabe, der er installeret efter ventilationsanlæggene.

Absolute VGHF er et effektivt kompaktfiltre, der er beregnet til slutfiltrering i bl.a. ventilationsanlæg og filterskabe. Absolute-filtrene kan bruges i bl.a. rene miljøer og beskytter grisene og medarbejderne - ved bl.a. at fjerne partikler og støv i alle størrelser ned til ultrafine partikler.

Det har været et meget vigtigt projekt at højne biosikkerheden hos Ornestation Mors. Den største gevinst ved at have installeret filtre og/eller UVC-lys er, at de danske svineproducenter kan føle sig mere trygge i forhold til produktet de modtager fra Ornestation Mors.

”Resultatet er super. Det har været et givtigt samarbejde med Camfil, som var meget behjælpelig i udviklingsfasen og fandt frem til den bedste løsning for Ornestation Mors og vores luftfiltrering. Vi havde i projektet stor fokus på at systemerne skulle være enkle, standardiserede, energieffektive og at vedligeholdet skulle være let og overskueligt” - Michael Krog Markussen, Ornestation Mors
Om ornestation Mors
Ornestation Mors blev grundlagt i 1974 af Martin Markussen i Redsted på Mors. I dag drives virksomheden af 3. generation af Markussen-familien, der er dybt involveret i den daglige drift. Ornestation Mors har 9 produktionslokaliteter med mere end 1700 orner og +80 medarbejdere. Virksomheden leverer ca. 35% af sædsalget i Danmark, der kommer fra orner fra nogle af verdens bedste avlsselskaber som DanBred, Topigs Norsvin og Danish Genetics.