Procesfiltreringsanlæg til støv, røg og olietåge

Procesfiltreringsanlæg til støv, røg og olietåge

Mange fremstillingsprocesser skaber en form for støv eller røg. Camfils industrielle filtreringsanlæg til støv- og røgopsamling passer til stort set alle applikationer indenfor industriel produktion. De bidrager til en forbedret indendørs luftkvalitet og til et mere sikkert arbejdsmiljø.

Det er en udfordring for industrielle virksomheder at spare energi og øge produktionseffektiviteten, samtidig med at den indendørs luftkvalitet (IAQ) også skal håndteres. Støv, røg og dampe kan påvirke alle disse områder og skabe et godt arbejdsmiljø, genvinde materialer og beskytte produkter. Vores filtreringsløsninger er tilpasset de fleste industrier og produktionsområder såsom metalindustri, pharmaceutisk industri, fødevareindustri og affaldshåndtering og materialegenvinding. Camfils støvopsamlere fås til følgende filtreringsteknologier:

Tørfiltrering: Opsamling af tørt, fint, fibrøst, klæbrigt og brændbart støv og røg.

Vådfiltrering: Sikker opsamling til applikationer med flyvende gnister, eksplosivt, klæbrigt, fugtigt eller brændbart støv.
Quick links

Støvopsamlingsanlæg til tørt støv og røg opsamler og filtrerer udsugningsluften fra forskellige industrielle processer ved at bruge en jetpuls af trykluft til at rense de opsamlede partikler fra filterelementerne.

Vådskrubbere bruges mest til industrielle applikationer, som frigiver støv og andre partikler, der er vanskelige eller umulige at håndtere med tørfiltrering såsom eksplosionsstøv, brændbart støv eller klæbrigt og fibrøst støv.

Olietågeudskillere udsuger procesudsugningsluften fra værktøjsmaskiner og adskiller aerosoler fra luftstrømmen, før den rensede luft udledes til det fri eller varmegenvindes.

Mobile udsugningsløsninger og statiske arbejdspladssystemer giver en effektiv og fleksibel måde at opfange tørt luftbårent støv og røg direkte ved kilden og på forskellige steder.

Filterelementer er integrerede komponenter i alle opsamlingssystemer, der håndterer tørt støv og røg eller kølevæsketåge.

Det rigtige tilbehør til dit støv-, røg- og olietågeudsugningsudstyr giver ikke kun det nødvendige niveau af sikkerhed og beskyttelse til din individuelle proces, det kan også forbedre hele systemets ydeevne, hvilket fører til højere effektivitet og dermed reducerede livscyklusomkostninger.