Camfil måler luftkvalitet på Hornsgatan i Stockholm

Sammen med luftkvalitetsspecialister gennemførte Camfil undersøgelser på Sveriges mest forurenede gade i Stockholm. Læs mere om projektet og se videoen nedenfor.

I flere år har Hornsgatan i Stockholm været udpeget som Sveriges mest beskidte gade på grund af luftforurening, og Hornsgatan er en udsat gade med skadelige partikler i luften. EU-standarden for partikler (PM - Particulate Matter) siger, at det daglige gennemsnit ikke bør overstige 50 mikrogram per kubikmeter luft mere end 35 gange om året. Camfil udførte sammen med et team af eksperter målinger af luftkvaliteten på Hornsgatan. Ved at foretage tilpassede målinger fra en almindelig lejlighed på gaden udstyret med et nyt ventilationssystem, viste resultaterne, at der er behov for mindst et F7 ventilationsfilter i bygningerne i området for at forhindre, at de små, skadelige partikler trænger ind i ventilationssystemet og videre ind i lejligheder og lokaler.

Se videoen for at lære mere!

Camfil måler på Hornsgatan

I flere år har Hornsgatan i Stockholm været udpeget som Sveriges mest beskidte gade på grund af luftforurening. Se videoen for at lære mere om, hvordan Camfil hjælper i kampen for ren luft.
Publiceret 21. januar 2019