FILTRE TIL TURBOMASKINERI

Filtre til turbomaskineri

Luftindtag er afgørende for driften af gasturbiner og anden turbommaskineri. Vi indånder ca. 27 kg luft hver dag, mens en 15 MW motor forbruger ca. 4.300 tons luft på én dag.

Hvis der kommer partikler ind i maskineriet, kan de forårsage indvendig erosion, forurening eller korrosion i turbinerne. For at undgå unødvendige skader på maskineriet leverer vi gasturbinefiltre, der opfylder de strengeste krav til brudstyrke, partikelfiltreringseffektivitet og levetid fra OEM-turbineproducenterne.
Der er to hovedtyper af filtreringssystemer, statisk og jetpuls, det vil sige selvrensende systemer. Filtrering foregår i et eller flere trin med stigende filtreringseffektivitet fra G4 op til H13.
Quick links

Posefiltre, eller kuvertfiltre, anvendes hovedsageligt som forfiltre eller som første filtertrin i gasturbinens luftindtag for at fjerne grove partikler og fungerer som afslag for at fjerne mindre vanddråber fra luftstrømmen.

Kompakte filtre er højeffektive luftindtagsfiltre, der anvendes til filtrering i anden og / eller tredje filtertrin afhængigt af gasturbinens luftindløbssystem.

Vores patronfiltre, både selvrensende jetpuls og statiske, fås i lodret og vandret design, så de passer bedst til dit valgte system.

Vores panelfiltre bruges normalt som forfilter eller som første filtertrin i statiske indløbssystemer til gasturbiner. Deres hovedrolle er at fjerne større partikler såsom pollen og andre grove partikler samt vanddråber.