Kulfiltrering hjælper Middelfart Spildevand med at minimere lugtgener

Publiceret 14. december 2021

Middelfart Spildevand er placeret på Strandvejen mellem Middelfart og Strib og får spildevand ind fra alle husstande i Middelfart og omegn. Som årene er gået er de to byer vokset, og naboerne er kommet endnu tættere på. Spildevandet som behandles af Middelfart Spildevand kan lugte ubehageligt og skabte gener for naboerne omkring rensningsanlægget.

Spildevandet gennemgår en lang proces hos Middelfart Spildevand, hvor spildevandet behandles og i sidste ende bliver til renset vand, der frigives til Lillebælt. Derudover fås biprodukterne biogas, der omdannes til el og varme, og biogødning, der bruges på landmændenes marker.

Grundigt til værks med en fleksibel løsning

For at imødekomme borgere og arbejdsforhold i forhold til lugtgener, har Middelfart Spildevand valgt at gå meget grundigt til værks med at udbedre forholdene ved bl.a. at overdække nogle af procestankene og installere nye kulfilterløsninger. Resultaterne fra de eksisterende kulfiltre var nemlig udefinerbare, og selve løsningen var ufleksibel, uhåndterbar og passede ikke ind æstetisk. Desuden skulle kulfiltrene tømmes med slamsuger, som var en ekstra tilbagevendende udgift.

Middelfart Spildevand undersøgte grundigt markedet for filtreringsløsninger, der kunne passe til behovene og endte med at kontakte Camfil for at finde en højeffektiv, fleksibel og vedligeholdelsesvenlig filtreringsløsning. Efter et godt og produktivt samarbejde mellem Middelfart Spildevand og Camfil, for at få klarlagt alle detaljer, foreslår Camfil en pladsbesparende afkastinstallation, nemlig et HDC-kulfilterskab med aktivt kul i en specielt udvalgt medieblanding, der kan tage lugtgenerne.

Unik løsning

Det, der gør Camfils HDC-løsning enestående er, at der anvendes genopfyldelige medieceller i standardstørrelse. Det er alt efter forureningen muligt at anvende nærmest alle former for molekylære filtreringsmedier i HDC-cellerne.

Der bruges desuden en højteknologisk tilgang til at eliminere interne lækager, der ellers ville reducere effektiviteten. HDC-skabene er også konstrueret til at sikre en nem montering og betjening. Cellerne kan udstyres med nye medier uden at det er nødvendigt at anvende specialværktøj eller have specialiseret viden om dette.

Cellerne kører på skinner, så påfyldning og tømning er let at håndtere for vedligeholdelsesmedarbejderne. Efter idriftsættelse indgår filtrene og skabene fuldstændigt passivt i driften og kræver et minimum af rutinemæssig vedligeholdelse. Skabet er også yderst fleksibelt, for der kan let bygges til modulerne ved behov.

Gode resultater

I første omgang blev der bestilt et HDC-filterskab, fremstillet i 316 rustfrit stål, inklusiv forfiltersektion med ePM1 55%-panelfiltre og ventilatorer til den overdækkede slamlagertank. Da der var gode resultater med fjernelse af lugtgenerne og filteret levede op til forventningerne, valgte Middelfart Spildevand også at bestille en tilsvarende HDC-kulfilterenhed til den overdækkede koncentreringstank, derefter en enhed til pressebygningen og til sidst til rådnetanken, hvor den sidste HDC-filterenhed leveres i december 2021. HDC-kulfilterskabene til pressebygningen og rådnetanken har dobbeltfiltrering med to forskellige slags aktivt kul for den mest optimale luftfjernelse.

HDC-enhed med forfiltre og ventilator, der filtrerer ved koncentreringstanken.
"Jeg kontaktede Camfil og blev mødt af et meget imødekommende og lyttende team. Der blev reageret og fulgt hurtigt op. Og da lugt er en forholdsvis uhåndterbar størrelse var det vigtigt, at systemet er fleksibelt, så det kan opdateres efter behov. Løsningen virkede rigtig fornuftigt og prisen var også ok. Og fordi vi havde en meget ærlig og troværdig dialog var der god grobund for et godt samarbejde. Derfor var jeg også overbevist om, at det var den rigtige løsning for os." - Casper Strecke Skovgaard, projektleder hos Middelfart Spildevand

Lær mere om PROCARB HDC

Om Middelfart Spildevand
Middelfart Spildevand A/S er ejet af Middelfart Kommune og beskæftiger i dag 21 medarbejdere, som døgnet rundt sørger for transport og rensning af spildevand fra husholdninger og industrier i Kommunen. Virksomhedens vigtigste opgaver er at sikre borgerne en effektiv og tryg håndtering af spildevand og regnvand, bl.a. med fokus på stabilitet, omkostningseffektivitet og miljømæssig forsvarlighed.